Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Bella ciao (Vietnamese translation)

Bella ciao

Una mattina mi son svegliato1
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.2
 
O partigiano, portami via,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
o partigiano, portami via
che mi sento di morir.3
 
E se io muoio da partigiano4
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
 
E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
 
Tutte le genti che passeranno,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
tutte le genti che passeranno
mi diranno: «Che bel fior!»
 
E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.
 
  • 1. Altre versioni recitano «(que)sta mattina mi sono alzato».
  • 2. L'invasore sono i soldati tedeschi. Italia e Germania erano alleati nella Seconda Guerra Mondiale, fino all'8 settembre 1943, quando l'Italia si arrese agli Alleati. Questo portò la Germania a occupare parti del territorio italiano, e alla guerra civile, fino alla fine della guerra nel 1945.
  • 3. Questo può significare «perché sento che sto per morire» o «perché non ho più voglia di vivere».
  • 4. Partigiano si riferisce specificamente a un membro della Resistenza italiana contro i nazi-fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Last edited by Valeriu RautValeriu Raut on 2019-06-12
Vietnamese translationVietnamese
Align paragraphs

Tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi

Versions: #1#2
Một buổi sáng tôi vừa thức dậy,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Buổi sớm mai khi vừa thức giấc,
Tôi đã nhìn thấy kẻ thù trước mắt.
 
Ôi, người đồng chí, hãy đưa tôi đi cùng,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Ôi, người đồng chí, hãy đưa tôi đi cùng,
Bởi tôi cảm thấy cái chết đang đến gần.
 
Và nếu tôi ngã xuống với tư cách người lính kháng chiến,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và nếu tôi ngã xuống như một người lính kháng chiến,
Người sẽ đưa tôi về với đất mẹ.
 
Và hãy chôn tôi trên triền núi,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và hãy chôn tôi trên triền núi,
Dưới bóng của một bông hoa xinh đẹp.
 
Và những người khách qua đường,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và những người khách qua đường,
Sẽ thốt lên "Quả là một bông hoa đẹp!"
 
Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Đã hi sinh vì tự do,
Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Đã hi sinh vì tự do.
 
Thanks!
thanked 4 times
Submitted by Linh ĐặngLinh Đặng on 2020-03-28
Author's comments:

1
2

  • 1. "Kẻ thù" là quân đội Đức Quốc xã khi họ chiếm đóng Italia năm 1943
  • 2. "Người đồng chí", nguyên văn tiếng Ý là partigiano, dùng để chỉ những người lính tham gia vào phong trào chống phát xít ở Ý (hay còn gọi là "la Resistenza").
Translations of "Bella ciao"
English Guest
Chinese Guest
Vietnamese Linh Đặng
Please help to translate "Bella ciao"
Comments
Read about music throughout history