Advertisement

Bet maijpuķītēm jāpaliek (English translation)

Advertisement
Latvian

Bet maijpuķītēm jāpaliek

Viņas sapņi ir par to
Tālu zemi, mīļoto
Viņa tic, ka ne jau
Viss ir tikai melns un slikts
Viņas naktis ir par to
Savu mieru pārdoto
Un kad pienāks rīts
Tâ atkal visu aizmirsīs
 
Maijpuķītēm piebārstīts
Viņas smaids, un viņa tic
Sāpes nāk un sāpes iet
Bet maijpuķītēm jāpaliek
Vijolītēs izkrāsots
Viņas spīts un viņas sirds
Trīc no bailēm pieskarties
Vijolītēs pamosties
 
Viņas rīti nemelo
Tie ar smaidu spoguļos
Stāsta tai, cik labi
Būt līdz galam neīstai
Lūpas krāsas un mazliet
Acu tušas, piedodiet
Bet ko lūgt, ja dzīvē
Tev vairs tiešām nav kur iet
 
Maijpuķītēm piebārstīts
Viņas smaids, un viņa tic
Sāpes nāk un sāpes iet
Bet maijpuķītēm jāpaliek
Vijolītēs izkrāsots
Viņas spīts un viņas sirds
Trīc no bailēm pieskarties
Vijolītēs pamosties
 
Submitted by vilkacis on Wed, 08/10/2014 - 20:43
Align paragraphs
English translation

But the May flowers must remain

Her dreams are about
Faraway lands, her beloved
She believes that not yet
Everything is so black and sick
Her nights are spent
Selling her peace
And when morning comes
She'll forget everything again
 
Scattered with the May flowers
Her smile, and she believes that
Pain comes and pain goes
But the May flowers must remain
Colored in the violins
Her spite and her heart
Tremble in fear to scatter
To wake up in the violins
 
Her mornings don't lie
They, with a smile in mirrors
Tell about how good
It would be with a fake end
Forgive the lipstick
And the bit of eyeshadow
But what to pray for, if in life
You really don't have anywhere to go
 
Scattered with the May flowers
Her smile, and she believes that
Pain comes and pain goes
But the May flowers must remain
Colored in the violins
Her spite and her heart
Tremble in fear to scatter
To wake up in the violins
 
Submitted by rinsfouriertransform on Wed, 25/04/2018 - 07:13
See also
Comments