Bez ciebie nie ma mnie (Belarusian translation)

Advertisements
Polish

Bez ciebie nie ma mnie

Przy tobie biegły wszystkie drogi jak wierne psy.
Uśmiechy nie znające trwogi przy Tobie szły.
Przy Tobie z Tobą i dla Ciebie świat się zielenił.
A teraz pusto w całym niebie, na całej ziemi
I nie ma mnie bez Ciebie, nie ma mnie,
i lustro kłamie, nie ma mnie,
 
Bez Ciebie nie ma mnie, jest tylko pamięć,
nie ma mnie, mój cień to obcy cień, to już nie ja.
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna.
 
I nawet Cię nie opłakiwał zwyczajny pech,
i nasza gwiazda ta szczęśliwa
nie spadła w zmierzch.
i odtąd świeci już nie dla nas,
nie wiem dla kogo, zgubiona w nocy
zabłąkana pod mleczną drogą
 
Nie ma mnie, mój cień
to obcy cień, to już nie ja
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna,
 
Nie pozwól kłamać zimnym lustrom,
ich prawdę zmień,
To kłamstwa, które nocą pustą
wmawia im cień.
i w radość powitania zamień
smutną legendę
a wtedy nic nas nie okłamie
bo znowu będę
 
Bo nie ma mnie bez Ciebie, nie ma mnie
i lustro kłamie nie ma mnie
Bez Ciebie nie ma mnie, jest tylko pamięć,
 
Nie ma mnie, mój cień
to obcy cień, to już nie ja
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna.
 
Submitted by Mateusz on Fri, 06/12/2013 - 16:38
Last edited by Azalia on Thu, 26/07/2018 - 07:15
Align paragraphs
Belarusian translation

Без цябе няма мяне

Пры табе ўсе дарогі бяжылі як верныя сабакі.
Усмешкі не ведаючыя трывогі пры Табе ішлі.
Пры табе, з табой і для цябе свет зяляніўся.
A цяпер пуста ў цэлым нябе, на цэлай зямлі
I няма мяне без цябе, няма мяне,
i люстра хлусіць, няма мяне,
 
Без цябе няма мяне, існуе толькі памяць,
няма мяне, мой цень гэта чужы цень, гэта ўжо не я.
Можа сёння пра гэта вэдае толькі той,
ведае праўду дні без людзей.
 
I нават пасля табе не плакаў звычайнае няшчасце,
i наша шчаслівая зорка
не спала ў цёмру.
i адтыль гарэе ўжо не дла нас,
не ведаю дла каго, заблуканая ў ночы
пад Млечным Шляхам
 
Без цябе няма мяне, існуе толькі памяць,
няма мяне, мой цень гэта чужы цень, гэта ўжо не я.
Можа сёння пра гэта вэдае толькі той,
ведае праўду дні без людзей.,
 
Не дазволі хлусіць халодным люстрам,
змяні іх праўду,
Гэта хлусі, якія пустую ноччу
кажа ім цень.
i радасць прывітанні змяні ў
смутную легенду
a тады не будзе хлусіць
бо зноў буду
 
Бо нямa мяне без цябе, няма мяне
i люстра хлусіць няма мяне
Без цябе няма мяне, існуе толькі памяць,
 
Без цябе няма мяне, існуе толькі памяць,
няма мяне, мой цень гэта чужы цень, гэта ўжо не я.
Можа сёння пра гэта вэдае толькі той,
ведае праўду дні без людзей.
 
Submitted by Mateusz on Fri, 06/12/2013 - 16:53
Last edited by Mateusz on Tue, 31/12/2013 - 16:33
Comments
Azalia    Thu, 26/07/2018 - 07:17

The source lyrics have been corrected:

i radość powitania zamień -> i w radość powitania zamień

I think the change is significant and can completely change the meaning of the sentence. Please review your translation. Thank you!