• Kino

    Бездельник

    Croatian translation

Share
Font Size
Croatian
Translation

Neradnik

Šetam.
Ja sam šetam.
Što mi je dalje činiti, ne znam.
Nema doma.
Nikoga nema doma.
Ja sam suvišan, poput gomile otpada, u-u.
 
Ja sam neradnik, o-o, mama, mama.
Ja sam neradnik, u-u.
Ja sam neradnik, o-o, mama, mama.
 
Usred mnoštva sam
poput igle u plastu sijena.
Ja sam ponovno čovjek bez smjera.
Skitam,
cijeli dan šetam.
Ne znam, ja ništa ne znam, u-u.
 
Ja sam neradnik, o-o, mama, mama.
Ja sam neradnik, u-u.
Ja sam neradnik, o-o, mama, mama.
 
Russian
Original lyrics

Бездельник

Click to see the original lyrics (Russian)

Comments