The Nightmare Before Christmas (OST) - Biedny Jack [Poor Jack] (English translation)

Polish

Biedny Jack [Poor Jack]

Ach, losie zły.
Jak mogłem być
ślepy tak,
głupi tak.
Wszystko to
na nic już...
A ja,
a ja,
prysły sny,
nie mam szans.
 
Ach, losie zły,
tak chciałbym by
grunt się zapadł pode mną
i by pozostało jedno
napis co
mówi tak
'Tutaj leży gamoń Jack'.
A ja, przecież nie chciałem tych sensacji, wcale,
lecz nikt nie zrozumiał w czym jest rzecz,
oczywiście.
 
To miały być cudowne, ciepłe
najpiękniejsze z Świąt
ale pech objawił swe oblicze dziś.
Ach! Co mi tam nie żałowałem sił.
Ba! Poznałem całkiem nowy życia smak.
I w uniesieniu przemierzyłem nieba
szmat, tamci zaś wspominać będą
mieli co to fakt.
 
I chyba pierwszy raz
od bardzo dawna, znów czułem, że żyć
się chce a wszak chcieć to móc,
bo ja - Jack!
Król Strasznych Kul...
To ja! Ja przecież jestem nim!
 
Bardzo tęsknie do
święta w Noc Halloween,
kilka nowych mam pomysłów,
aż się zjeżą włosy im!
Czuje że dokonam czegoś, czego nie zna świat!
Och, czy jeszcze mam czas
przywrócić ład?
 
Submitted by phantasmagoria on Thu, 13/10/2016 - 21:34
Last edited by Icey on Mon, 26/03/2018 - 21:03
Align paragraphs
English translation

Poor Jack (Polish) [Poor Jack]

Ah, evil fate.
How could I be
so blind,
so stupid.
All this
for nothing...
And I,
and I,
the dreams are over,
I have no chance.
 
Ah, evil fate
I wish
the ground collapsed under me
and one thing remained
the writing
saying:
"Here lies the clod, Jack"
Whereas I surely didn't want those sensations at all
but nobody understood what was the point
of course.
 
This was supposed to be marvellous, warm,
the most beautiful Christmas
but today bad luck showed its face.
Ah! What the heck, I made a lot of effort.
Indeed! I learned a completely new taste of life.
And in the ecstasy, I travelled a long way through the sky,
they will have something to remember,
it's a fact.
 
And probably the first time
since a long time, again I felt that I want to live,
and if you want something, you can do it
cause I - Jack!
The King of Scary Balls...
It's me! Obviously, I am him!
 
I miss
Christmas at Halloween Night very much,
I have a few new ideas,
their hair will stand on end!
I feel I will do something that the world doesn't know!
Oh, do I still have the time
to bring the order back?
 
Submitted by marta90 on Thu, 05/01/2017 - 09:52
Added in reply to request by phantasmagoria
Last edited by marta90 on Sat, 07/01/2017 - 10:04
The Nightmare Before Christmas (OST): Top 3
Idioms from "Biedny Jack [Poor ..."
See also
Comments