Anna German - Bieszczadzki świt (Russian translation)

Polish

Bieszczadzki świt

 
Słońce jeszcze śpi głęboko,
Tylko zorzy pierwszy blask
Nad górami lśni wysoko
I rozjaśnia nocny mrok.
 
Spójrz, jak ponad czarnym lasem,
Nad jeziora toń ze szkła,
Wstaje wolno, kryjąc brzegi,
Srebrna mgła.
 
Wiatr ustaje, milkną drzewa,
Zanim wstanie świt i dzień,
Czas jest prześnić, czas wyśpiewać -
Z bajki sen.
 
Prześnić w nim wspomnienia
Szczęśliwych chwil,
Zapomnieć, że na świecie
Istnieje zło,
Odsunąć w dal wspomnienia złe
I smutne dni,
Pamiętać, że świat,
że piękny jest świat
I dobrze jest żyć.
 
Gdy zza gór już wzejdzie słońce
I nastaje nowy dzień,
Mgła odpływa, niknie w końcu,
Sny poranne schodzą w cień.
Wtedy góry toną w blasku,
W ten spokojny letni czas
Nad głowami szumią drzewa,
śpiewa las.
 
Lecz nim dzień zabłyśnie światłem,
Zanim wzejdzie nowy dzień,
Wyśnij jeszcze, wyśnij dla mnie,
Tamten sen...
 
Prześnij w nim wspomnienia
Sszczęśliwych chwil,
Zapomnij, że na świecie istnieje zło,
Odsuń w dal wspomnienia złe
I smutne dni,
Pamiętaj, że świat,
że piękny jest świat
I dobrze jest żyć.
 
Submitted by tanyas2882 on Tue, 22/04/2014 - 11:42
Last edited by lt on Mon, 02/10/2017 - 13:37
Submitter's comments:

Musik – A.German
Lyrics – K. Berling

Align paragraphs
Russian translation

Бещадский рассвет

Versions: #1#2
Солнце еще спит глубоко,
Только рассвета первый блеск
Над горами сияет высоко
И освещает ночной мрак.
 
Посмотри, как над черным лесом,
На берегу озера тенью из стекла,
Встает медленно, укрываясь края,
Серебряный туман.
 
Ветер прекращается, замолкают деревья,
Прежде чем встанет рассвет и день,
Время приснится, время пропеть -
Из сказки сон.
 
Приснится в нем воспоминания
Счастливых мгновений,
Забыть, что в мире
Есть зло,
Отодвинуть в даль воспоминания плохие
И печальные дней,
Помнить, что мир,
что прекрасный мир
И жить - хорошо.
 
Когда из-за гор взойдет солнце
И наступает новый день,
Туман уходит, исчезает в конце,
Сны утренние спускаются в тень.
Тогда горы тонут в сиянии,
В это тихое летнее время
Над головой шумят деревья,
поет лес.
 
Но прежде, чем день заблистает рассветом,
Прежде чем взойдет новый день,
Приснись еще, приснись для меня,
Тот сон...
 
Приснится в нем воспоминания
Счастливых мгновений,
Забыть, что в мире
Есть зло,
Отодвинуть в даль воспоминания плохие
И печальные дней,
Помнить, что мир,
что прекрасный мир
И жить - хорошо.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 19:08
Author's comments:

Музыка - Анна Герман
Слова - Кшиштоф Берлинг

Comments