Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Big Iron (Hebrew translation)

Hebrew translationHebrew
A A

ברזל גדול

לעיירה 'אגואה פריה'
הגיע רכוב זר ביום בהיר אחד.
כמעט ולא דיבר עם אנשים סביבו,
לא יותר מדי מה לאמר.
אף אחד לא העז לשאול מה עניינו,
אף אחד לא העז לשגות,
כי לזר שהסתובב ביניהם
היה ברזל גדול על המותן,
ברזל גדול על המותן.
 
זה היה מוקדם בבוקר,
אז רכב לתוך העיר.
הגיע רכוב מהצד הדרומי,
אט אט מסתכל מסביב.
הוא פורע חוק משוחרר ונס,
הגיעו לחישות מכל פה,
והוא כאן כדי לעשות קצת עסקים
עם הברזל הגדול שעל המותן,
ברזל גדול על המותן.
 
בעיר זו חי פורע חוק
בשם 'טקסס רד'.
גברים רבים ניסו להורידו,
והרבה גברים נשארו מתים.
היה מרושע ורוצח
אף כי נער בן עשרים וארבע.
והחריצים על אקדחו
נספרו מאחד ותשע עשרה נוספים,
אחד ועוד תשע עשרה.
 
עכשיו הזר התחיל לדבר,
הבהיר זאת לאנשים סביב.
היה סייר מאריזונה,
ולא יהיה יותר מדי זמן בעיירה.
בא לכאן כדי לקחת פורע חוק
חזרה חי או אולי מת,
ואמר, זה לא משנה,
הוא היה אחרי 'טקסס רד',
אחרי 'טקסס רד'.
 
לא עבר זמן רב לפני שהסיפור
הועבר ל'טקסס רד'.
אבל פורע החוק לא דאג,
גברים שניסו בעבר היו מתים.
עשרים גברים ניסו להורידו,
עשרים גברים הפסידו.
העשרים ואחד יהיה הסייר
עם הברזל הגדול על המותן,
ברזל גדול על המותן.
 
הבוקר עבר כה מהר,
הגיע הזמן שהם ייפגשו.
השעה הייתה עשרים אחר אחת עשרה,
כשהם יצאו לרחוב.
אנשים צפו מהחלונות,
כל אחד עצר נשימתו.
הם ידעו, הסייר הנאה הזה
עומד לפגוש את מותו,
עומד לפגוש את מותו.
 
היו ארבעים רגל ביניהם,
כשעצרו לבצע את המופע.
ועל מהירות הסייר
עדיין מדברים גם היום.
'טקסס רד' לא הספיק לשלוף
את חזהו כדור קרע.
ודיוקו של הסייר היה קטלני
עם הברזל הגדול על המותן,
ברזל גדול על המותן.
 
זה נגמר בין רגע,
והאנשים התאספו.
שם לפניהם על הקרקע שכבה גופתו
של פורע החוק.
הו, יתכן ויכול היה להמשיך לחיות,
אבל עשה שגיאה קטלנית אחת,
כשניסה לאתגר את הסייר
עם הברזל הגדול על המותן,
ברזל גדול על המותן.
ברזל גדול, ברזל גדול...
כשניסה לאתגר את הסייר
עם הברזל הגדול על המותן...
 
Thanks!
Submitted by SoldiSoldi on Sun, 23/01/2022 - 16:03
English
English
English

Big Iron

Comments
Read about music throughout history