Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Bijte e Shqipes (English translation)

  • Artist: Mariola Kaçani Featuring artist: Jurgen Kaçani
  • Song: Bijte e Shqipes
Albanian
Albanian
A A

Bijte e Shqipes

Le ta mësojë Europa,
Jemi një ,jo copa-copa,
Jemi bijtë e Shqipes loke,
Prometejt e kësaj toke.
 
(Jurgeni 1)
Shqipëri, zonjë e Ballkanit,
Vetë i bëre ballë tufanit.
- Këtu ishe, këtu mbete,
- Shtrirë në 4 vilajete. (x2)
 
(Mariola 1)
E nga Tetova në Tiranë,
nga Saranda në Prishtinë.
- E në çdo cep e në çdo anë,
- E dua gjithë Shqipërinë. (x2)
 
x2 (refreni)
Le ta mësojë Europa,
Jemi një ,jo copa-copa,
Jemi bijtë e Shqipes loke,
Prometejt e kësaj toke.
 
(Jurgeni 2)
Shqipëri, njësoj i dua
Të gjitha viset e tua,
- Se në deje e në damarë
- Më rrjedh gjaku shqipëtarë. (x2)
 
(Mariola 2)
Shqipëtare e kosovarë
Një gjak kemi në damarë,
- Një gjuhë e një origjinë,
- Nënë e kemi Shqipërinë. (x2)
 
x2 (refreni)
Le ta mësojë Europa,
Jemi një ,jo copa-copa,
Jemi bijtë e Shqipes loke,
Prometejt e kësaj toke.
 
(bashkë)
Fluturojnë bijtë e shqipes
Atje lart. Për ku po shkojnë?
- Shkojnë të çojnë fjalën liri në Preshevë Çamëri.
 
x2 (refreni)
Le ta mësojë Europa,
Jemi një ,jo copa-copa,
Jemi bijtë e Shqipes loke,
Prometejt e kësaj toke.
 
Submitted by elenixeniaelenixenia on 2021-06-09
English translationEnglish
Align paragraphs

Children of Albania

Let Europe learn that
We are one, not broken into pieces,
We are the children of Albania,
The protectors of this land.
 
(Jurgeni 1)
Albania, lady of the Balkans,
Alone you conquered the storm
- Here you were, here you remain
- Lay upon 4 *vilayets* (x2)
 
(Mariola 1)
From Tetovo to Tirana
From Saranda to Pristina
- Every nook, and every cranny
- I love the whole of Albania (x2)
 
x2 (the chorus)
Let Europe learn that
We are one, not broken into pieces,
We are the children of Albania,
The protectors of this land.
 
(Jurgeni 2)
Oh Albania, equally I love
Every one of your areas,
- Because in my arteries, and in my veins
- There flows Albanian blood (x2)
 
(Mariola 2)
Albanians and Kosovars
One blood we share in our veins,
- One tongue and one origin,
- Our mother is Albania (x2)
 
x2 (the chorus)
Let Europe learn that
We are one, not broken into pieces,
We are the children of Albania,
The protectors of this land.
 
(together)
The children of the eagles fly
Somewhere high, but where are they going?
- They go to spread the word of freedom in Presevo, Chameria
 
x2 (the chorus)
Let Europe learn that
We are one, not broken into pieces,
We are the children of Albania,
The protectors of this land.
 
***vilayet/s is not a commonly used word and I had to look it up myself but the definition is = (in Turkey, and formerly in the Ottoman Empire) a major administrative district or province with its own governor)
 
Thanks!
Submitted by elenixeniaelenixenia on 2021-06-09
Mariola Kaçani: Top 3
Idioms from "Bijte e Shqipes"
Comments
Read about music throughout history