Black Sea (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Biển Đen

Hãy xuống đây nơi biển đen, bơi lội cùng ta
Chìm đắm cùng với ta, lạc lối bên ta, hãy cùng làm cho nó đáng công
 
Một nghìn đêm đã trôi qua
Thay đổi nào có diễn ra trong một sớm một chiều
Không thể nào thấy được lúc đầu, quan trọng là phải giữ lấy, giữ chặt lấy
 
Hãy tiêm những lời khuyên bảo của ngươi vào người ta
Hãy thiêu đốt những gông cùm và xiềng xích của đôi ta
 
Hãy xuống đây nơi biển đen, bơi lội cùng ta
Chìm đắm cùng với ta, lạc lối bên ta, hãy cùng làm cho nó đáng công
 
Ngươi trỗi dậy, ta ngã xuống; ta đứng lên, ngươi lê lết
Ngươi oằn mình, ta xoay lại, kẻ nào rồi sẽ bốc cháy trước đây?
Ngươi ngồi yên vị, ta không tuân lệnh
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này?
Sâu dưới biển đen
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này?
 
Ngươi bỏ cuộc, ta mệt mỏi
Cái trò kéo co mà đôi ta đang chơi này
Ta không bỏ cuộc đâu, ta đang cố... để nói với ngươi rằng...
 
Hãy tiêm những lời khuyên bảo của ngươi vào người ta
Hãy thiêu đốt những gông cùm và xiềng xích của đôi ta
 
Hãy xuống đây nơi biển đen, bơi lội cùng ta
Chìm đắm cùng với ta, lạc lối bên ta, hãy cùng làm cho nó đáng công
 
Ngươi trỗi dậy, ta ngã xuống; ta đứng lên, ngươi lê lết
Ngươi oằn mình, ta xoay lại, kẻ nào rồi sẽ bốc cháy trước đây?
Ngươi ngồi yên vị, ta không tuân lệnh
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này?
Sâu dưới biển đen
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này đây?
 
Níu tay ngươi lại, ta mệt mỏi rồi, ngươi thì đáng giá đến đâu?
Ngắm nhìn ngươi khẩn cầu, nắm giữ lại thế gian
Tình yêu, chiến tranh, đau thương, cuộc đời; tất cả đều là một đối với ta
 
Vậy nên hãy xuống đây nơi biển đen, bơi lội cùng ta
Chìm đắm cùng với ta, lạc lối bên ta, hãy cùng làm cho nó đáng công
 
Hãy xuống đây nơi biển đen, bơi lội cùng ta
Chìm đắm cùng với ta, lạc lối bên ta, hãy cùng làm cho nó đáng công
 
Ngươi trỗi dậy, ta ngã xuống; ta đứng lên, ngươi lê lết
Ngươi oằn mình, ta xoay lại, kẻ nào rồi sẽ bốc cháy trước đây?
Ngươi ngồi yên vị, ta không tuân lệnh
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này?
Sâu dưới biển đen
Bến bờ nào cho đôi ta giữa đại dương tăm tối này đây?
 
(Hãy tiêm những lời dặn dò của ngươi vào tĩnh mạch ta)
 
Submitted by Nắng on Fri, 13/07/2018 - 02:25
Author's comments:

Yeah.

English

Black Sea

Idioms from "Black Sea"
See also
Comments