Bli som far (English translation)

Advertisements
Swedish

Bli som far

Det är så här, min käre lille son
att vill du bli så duktig som din far,
ge noga akt på var vinden blåser från
och håll dig väl med den som makten har
 
Då ska du sent omsider nå de mål
som sent omsider också pappa nådde
Och liksom pappa när han illa mådde
ska magen lugnas med Novalucol
 
Till skänks får människan ingenting, min son
Man får betala för vart steg man tar
Och idealen växer man ifrån
Och byxlös får du gå med rumpan bar
 
Men gör som far, och allting går i lås
Och då ska pappa aldrig vara ledsen
För om du delar chefernas intressen,
du ärver pappas hus och hans nevros
 
Svälj din förtret, glöm trolöshet och svek
Var aldrig ledsen, käre lille son
Du finner tröst på närmaste apotek
emot förnedring, tarvlighet och hån
 
Då ska du bli precis vad pappa blev
Dit pappa klev, dit ska du också kliva
Dit vinden blåser ska du också driva
för samma vindar som din pappa drev
 
Svälj din förtret, ta skeden i vacker hand
när makten trampar på din ömma tå
Du lever i ett demokratiskt land
där du kan välja sätt att trampas på
 
Då ska du bli precis vad pappa blev
Dit pappa klev, dit ska du också kliva
Dit vinden blåser ska du också driva
för samma vindar som din pappa drev
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 21:32
Align paragraphs
English translation

Become like father

This is how it is, my dear little son
that if you want to be as good as your father,
take careful notice of where the wind is blowing from
and be on good terms with those who have the power
 
Then at long last you will reach the goals
that at long last dad reached too
And like dad when he felt sick,
your stomach shall be calmed with Novalucol
 
Man does not get anything given, my son
You have to pay for every step you take
And you grow away from the ideals
And trouserless you will walk with your bottom bare
 
But do like father, and everything will click
And then dad will never be sad
Because if you share the bosses' interests,
you inherit dad's house and his neurosis
 
Swallow your chagrin, forget unfaithfulness and betrayal
Never be sad, dear little son
You will find comfort at the nearest pharmacy
for humiliation, meanness and mockery
 
Then you will become just what dad became
Where dad stepped, you will step there as well
Where the wind is blowing, you will also drift
for the same winds that your dad drifted
 
Swallow your chagrin, take the spoon into your hand
when power treads on your tender toe
You live in a democratic country
where you can choose the way to be tread on
 
Then you will become just what dad became
Where dad stepped, you will step there as well
Where the wind is blowing, you will also drift
for the same winds that your dad drifted
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 21:48
Comments