Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Boo York, Boo York (Polish) (English translation)

Polish
Polish
A A

Boo York, Boo York (Polish)

Siemka wam, zapodaje teraz ja
Wszystkim, którzy znają mnie lub nie, mówię halo, halo
Wszyscy tu kojarzą mnie po ksywie
Lecz wy mówcie mi Faraon
Teraz z rymem jadę ja
Nie chwytasz to MC far
Powracam do życia
Z sarkofagu czepię dar
Rapuję pod niebem kiedy jest pełne gwiazd
Boo York miasto czad
Boo York jest cały mój świat więc
Czy usłyszę Boo ya? (Boo ya)
Czy ktoś ma tu stracha? (stracha)
Upiorne światła w każdej dzielnicy
To miasto snów nocą samo krzyczy
Za dużo spraw chce nam wejść na łeb naraz
Trzeba więc wstać i ruszyć do tańca
Mam w umyśle plany wielkie jak nikt
Pragnę poczuć ten Boo Yorkowy styl i szyk
 
Tutaj pragnie żyć każdy z nas
Zostać tu jedną z gwiazd
Oto właśnie Boo York, Boo York
Tu spełniamy się cały czas
Tu jesteśmy wśród gwiazd
To właśnie jest nasz Boo York
Boo York, Boo York
 
Tutaj wciąż słyszę riffy
I twierdzę bez ryfy
Boo York to jest czad
Czytajcie hieroglify
Chcę sprawdzić tu swój talent
Odnaleźć wreszcie siebie
Każdy siebie, a co powie nasz chórek?
Hej Faraon, Faraon hej, hej
I teraz nikt już nie powie nam nie
Nie powie nie
Koniec wahań
Nie boję się już
Oto nowa gwiazda
Wreszcie życie chcę czuć
Powiedz im więc kim jesteś
Ja Catty znasz mnie
Przyjechałam tutaj, bo ambitny mam cel
Ja muzykę w sobie czuję nawet kiedy śpię
No i lubię cię
A ja twój słodki śpiew
Gdy cię widzę chyba śnię
I twój głos sprawia że wróciłbym nawet z takich miejsc
W których świat kończy się
Zatem nadszedł już czas
Więc na zawsze od teraz
Zostaniemy razem tu i będziemy głośno śpiewać
 
Tutaj pragnie żyć każdy z nas
Zostać tu jedną z gwiazd
Oto właśnie Boo York, Boo York
Tu spełniamy się cały czas
Tu jesteśmy wśród gwiazd
To właśnie jest nasz Boo York
Boo York, Boo York
 
Submitted by GreffdGreffd on 2022-07-11
English translationEnglish
Align paragraphs

Boo York, Boo York

Hey you guys, I'm giving now
To everyone who knows me, or not, I say hello, hello
Everyone here knows me by my nickname
So call me Pharaoh
Now I'm riding with the rhyme
You don't get it MC far
I'm coming back to life
I pick a gift from the sarcophagus
I rap under the sky when it's full of stars
Boo York, cool city
Boo York is my whole world so
Will I hear Boo ya? (Boo ya)
Does anyone here have fear? (fear)
Spooky lights in every neighbourhood
This city of dreams shouts at night
Too many things want to get on our heads at once
So you have to get up and dance
I have big plans in my mind like nobody else
I want to feel this Boo York style and chic
 
Every one of us wants to live here
To become one of the stars
This is exactly Boo York, Boo York
We fulfil ourselves here all the time
We're among stars
This is exactly our Boo York
Boo York, Boo York
 
I still hear riffs here
And I talk without a rift
Boo York is cool
Read the hieroglyphics
I want to check my talent
Find myself at last
Everyone for himself, and what will our choir say?
Hey Pharaoh, Pharaoh hey, hey
And now nobody will tell us no
Won't say no
End of hesitation
I'm not scared anymore
This is a new star
I finally want to feel life
So tell them who you are
I'm Catty, you know me
I came here because I have an ambitious goal
I feel music in me even when I'm asleep
And I like you
And I like your sweet singing
When I see you I'm probably dreaming
And your voice would make me come back even from such places
In which the world is ending
So the time has come
So forever from now
Let's stay here together and we'll sing loudly
 
Every one of us wants to live here
To become one of the stars
This is exactly Boo York, Boo York
We fulfil ourselves here all the time
We're among stars
This is exactly our Boo York
Boo York, Boo York
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by KyniaKynia on 2022-08-21
Added in reply to request by Jessuka97Jessuka97
Monster High: Boo York, Boo York - A Monsterrific Musical! (OST): Top 3
Idioms from "Boo York, Boo York ..."
Comments
Read about music throughout history