Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Boże Coś Polskę

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
I tarczą Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
 
(refren:)
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie!
 
Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Okrytą blaskiem potęgi i chwały,
Nagle spod swojej usunął opieki
I wzniósł te ludy, co jej służyć miały.
 
(refren)
 
Tyś, co ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.
 
(refren)
 
Niedawnoś zabrał wolność z polskiej ziemi
A łez, krwi naszej popłyneły rzeki;
Jakże to okropnie to być musi z temi,
Którym Ty wolność odbierzesz na wieki.
 
(refren)
 
Jedno Twe słowo, wielki gromów Panie!
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,
Gdy znów zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
 
(refren)
 
Translation

God Forbid ("God Thou Hast Poland")

God! Thou surrounded Poland for so many centuries
With the grandeur of might and glory,
And with the shield of Your almighty protection
From ill fortunes that were to oppress her.
 
(refrain:)
Before Your altars we carry our imploration:
Bless our free Fatherland, o Lord!*
 
God! Thou withdrew Poland that was covered for
So many centuries with the grandeur of might and glory,
Suddenly from Your care
And raised these peoples who were supposed to serve her.
 
(refrain)
 
Thou, who then were affected by its downfall,
Thou supported her struggle for the holy cause
And as Thou wanted the whole world to testify her courage,
Among ill fortunes Thou only multiplied her glory.
 
(refren)
 
Not long ago you've taken freedom away from Polish territory
And rivers of our tears and blood were shed;
How terrible it must be for those,
Whom Thou take freedom away for centuries.
 
(refren)
 
One of Your words, great Lord of thunders!
Thou'll be able to raise us from the dead,
When we should ever again deserve Your punishment,
Then turn us to ashes, but into free ashes!
 
(refren)
 
Worship Songs - Various Religions: Top 3
Idioms from "Boże Coś Polskę"
Comments
Read about music throughout history