Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

แปลไม่ออก (Lost in Translation) (Bplae mâi òk) (Transliteration)

แปลไม่ออก (Lost in Translation)

ทำไมคนอย่างฉันต้องเป็นห่วงเธอเสมอ
แค่ไม่เห็นเธอ เพียงสักวัน
ทำไมคนอย่างฉันต้องร้อนรนอย่างนั้น
แค่ได้เห็นเธอ อยู่กับใครที่ไม่ใช่ฉัน
 
ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจ คืออะไร
แต่ที่รู้ คือไม่อยาก จะต้องเสียเธอไป
 
ก็ได้แต่ถาม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอบ
ว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วรึเปล่า
ไม่รู้ หัวใจยังแปลไม่ออก
แค่รู้เพียงว่าใจฉันอ่อน แทบไม่ไหว
เมื่อเป็นเรื่องเธอ มันหมายความว่าอย่างไร
 
ทำไมคนอย่างฉัน ต้องคิดถึงอย่างนั้น
ทำไมทุกคืน มีแต่เธอ ในใจฉัน
 
ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจ คืออะไร
แต่ที่รู้ คือไม่อยาก จะต้องเสียเธอไป
 
ก็ได้แต่ถาม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอบ
ว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วรึเปล่า
ไม่รู้ หัวใจยังแปลไม่ออก
แค่รู้เพียงว่าใจฉันอ่อน แทบไม่ไหว
เมื่อเป็นเรื่องเธอ มันหมายความว่าอย่างไร
 
ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจ คืออะไร
แต่ที่รู้ คือไม่อยาก จะต้องเสียเธอไป
 
ก็ได้แต่ถาม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอบ
ว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วรึเปล่า
ไม่รู้ หัวใจยังแปลไม่ออก
แค่รู้เพียงว่าใจฉันอ่อน แทบไม่ไหว
เมื่อเป็นเรื่องเธอ มันหมายความว่าอย่างไร
 
Submitted by RujixRujix on Sat, 15/05/2021 - 02:34
Transliteration
Align paragraphs

Bplae mâi òk

Tam-mai kon yàang chăn dtông bpen hùuang ter sà-mĕr
Kâe mâi hĕn ter piiang sàk wan
Tam-mai kon yàang chăn dtông rón ron yàang nán
Kâe dâai hĕn ter yòo gàp krai têe mâi châi chăn
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Tam-mai kon yàang chăn dtông kít tĕung yàang nán
Tam-mai túk keun mee dtàe ter nai jai chăn
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Mâi koiie róo mâi koiie tăam mâi nâe jai keu à-rai
Dtàe têe róo keu mâi yàak jà dtông sĭia ter bpai
 
Gôr dâai dtàe tăam dtàe hŭua jai mâi koiie dâai dtòp
Wâa têe rao mee gan mêuua gòn keu chăn rák ter yòo láew réu bplào
Mâi róo hŭua jai yang bplae mâi òk
Kâe róo piiang wâa jai chăn òn tâep mâi wăi
Mêuua bpen rêuuang ter man măai kwaam wâa yàang rai
 
Thanks!
thanked 5 times

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Sat, 15/05/2021 - 02:34
Comments
Read about music throughout history