Bu bir veda (Kurdish (Kurmanji) translation)

Advertisements
Kurdish (Kurmanji) translation

Ew Xatirxwazîyek e

Ew Xatirxwazîyek e, beşişek e,
Li roja havinê
Bêhnek e, li bêhna çiya
Cûne gewr ji hundire heyveron da
Xatirxwazîyek e
Li ewînan windabûyî, li Jîyanê...
Binketîm e
Li evînan kûr
Ez binketîya li azweriya gir
Ez binketîya Jiyanêm e
Ji deste min nehat evînan kûr, binketîm e
Ez binketîya Jiyanêm e
Ji deste min nehat evînan kûr, binketîm e
 
Submitted by krizmatx on Fri, 25/05/2012 - 21:29
Translation source:
Turkish

Bu bir veda

Comments