Anna German - Bud'te schactlivy' (Будьте счастливы) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Bud'te schactlivy' (Будьте счастливы)

Если изменила Вам удача,
Если Вы несчастливы в любви,
Вспомните, могло ли быть иначе,
Все ошибки вспомните свои.
 
Так будьте счастливы, друзья мои!
Пусть будут ясными все Ваши дни!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
 
Если перед Вами две дороги,
По одной из них идти трудней.
Будьте к своему желанью строги!
И идите именно по ней.
 
Если Вы чужому счастью рады,
Это Вам судьбой зачтётся впредь.
И любовь придёт к Вам, как награда,
Чтобы вечным пламенем гореть.
 
Так будьте счастливы, друзья мои!
Пусть будут ясными все Ваши дни!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
 
Submitted by Hades21 on Sat, 11/03/2017 - 19:51
Last edited by Hades21 on Thu, 10/08/2017 - 11:27
Submitter's comments:

муз. В. Добрынина
слова М. Рябинина

Align paragraphs
Polish translation

Bądźcie szczęśliwy

Jeśli zmieniła Ci szczęście
Jeśli Wy nieszczęśliwy w miłości,
Przypomnij sobie, czy mogło być inaczej,
Wszystkie błędy pamięta swoje.
 
Więc bądźcie szczęśliwy, przyjaciele moje!
Niech będzie jasne przez wszystkie Swoje dni!
Niech Twoje uczucia będzie silne,
Sprawy pięknymi,
Serca - godne miłości!
Niech Twoje uczucia będzie silne,
Sprawy pięknymi,
Serca - godne miłości!
 
Jeśli przed Tobą dwie drogi,
Po jednej z nich iść trudniej.
Bądźcie do swej woli surowe!
I idź właśnie po nią.
 
Jeśli obcemu szczęście zadowoleni,
To Ci losem zaliczone w przyszłości.
I miłość przyjdzie do Ciebie, jak nagroda,
Aby wiecznym płomieniem świecić.
 
Więc bądźcie szczęśliwy, przyjaciele moje!
Niech będzie jasne przez wszystkie Swoje dni!
Niech Twoje uczucia będzie silne,
Sprawy pięknymi,
Serca - godne miłości!
Niech Twoje uczucia będzie silne,
Sprawy pięknymi,
Serca - godne miłości!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Thu, 10/08/2017 - 12:15
Last edited by Hades21 on Thu, 04/01/2018 - 19:14
Author's comments:

music by V. Dobrynin
words by M. Ryabinin

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments