Zaz - Cœur volant (Macedonian translation)

Macedonian translation

Летачко срце

Оживеј ги животните соништа и бои,
погледни ја Месечината и ѕвездите
сè што е изгубено ќе се најде пак
 
Намотувајќи во сенките,
заборавен и исплашен,
мал гениј со вешти прсти
ги поправа часовите.
 
Раширени неговите крилја,
едно срце што плачеше, сега лета
љубовта ја излечи болката по она што го нема
 
Таа беше непозната, љубопитна, а потоа и пријателка
еден поглед кој го нуди
мала сирена со очи на ноќта
нејзиниот клуч го оживеа сонот
тајна сега една тие делат
 
Тој беше волшебник на слики и песни.
скротител на соништата,
скриен во сенка,
сам со неговите скршени игриви нешта
тогаш неговото скршено срце
распарчените нешта ќе ги поправи пак
 
Сонувај...
Не заборавај ги соништата!
Сонувај...
 
Submitted by ivank23 on Sat, 07/04/2012 - 21:44
French

Cœur volant

Zaz: Top 3
Idioms from "Cœur volant"
See also
Comments