Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Caerdydd (English translation)

  • Artist: Lleuwen Steffan
  • Song: Caerdydd Album: Gwn glân, beibl budr
Welsh
Welsh
A A

Caerdydd

Os wyt ti'n trïo dy orau i guddio o hyd, cofia di,
Dw i'n nabod pob stryd yn dy feddwl di.
Dw i'n nabod y ddinas, ei llwch a'i llanast,
Dw i'n nabod ei llwubrau cul
A gerddi tlws dy groen yn dy gwsg.
 
Tri chant a phedwar deg chwech o filoedd
O bobl sy'n byw yn ninas Caerdydd.
Does dim un o'r bobl yma i gyd yn gwybod y ffordd,
Y ffordd atat ti.
Tri chant a phedwar deg chwech mil.
 
Pan ddaru ni laru mi ddaru mi heglu hi'n bell,
Mor bell,
Ond roedd na draffig ar y lôn a thraffig ar fy ffôn.
Traffig yn fy mhen ac yn fy ngwythiennau
Yn gyrru fi'n nôl i Gaerdydd -
Gwyriad un ffordd i dy deyrnas di.
 
Tri chant a phedwar deg chwech o filoedd
O bobl sy'n byw yn ninas Caerdydd.
Does dim un o'r bobl yma i gyd yn gwybod y ffordd,
Y ffordd atat ti.
 
Tri chant a phedwar deg chwech o filoedd
O bobl sy'n byw yn ninas Caerdydd.
Does dim un o'r bobl yma i gyd yn gwybod y ffordd,
Y ffordd atat ti.
Tri chant a phedwar deg chwech mil.
 
Os wyt ti'n trïo dy orau i guddio o hyd, cofia di,
Dw i'n nabod pob stryd yn dy feddwl di.
 
Submitted by dovebugodovebugo on Fri, 24/06/2022 - 22:00
English translationEnglish
Align paragraphs

Cardiff

If you are still trying your best to hide, remember:
I know every street in your mind.
I know the city, its dust and chaos,
I know the straight and narrow paths
And gorgeous gardens of your skin while you sleep.
 
Three hundred and forty six thousand
People are living in Cardiff.
Yet no one knows the way,
The way to you.
Three hundred and forty six thousand
 
When we were done, I went as far as I could,
Far away,
But there was no traffic on the roads and traffic on my phone.
Traffic in my mind and in my veins
Driving me back to Cardiff -
A one-way diversion to your kingdom.
 
Three hundred and forty six thousand
People are living in Cardiff.
Yet no one knows the way,
The way to you.
 
Three hundred and forty six thousand
People are living in Cardiff.
Yet no one knows the way,
The way to you.
Three hundred and forty six thousand.
 
If you are still trying your best to hide, remember:
I know every street in your mind.
 
Thanks!
Submitted by dovebugodovebugo on Fri, 24/06/2022 - 22:14
Lleuwen Steffan: Top 3
Idioms from "Caerdydd"
Comments
Read about music throughout history