Lyrics, similar to เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))

Raak Boon (OST) - เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))
Petch Osathanugrah - เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))
Various Artists - เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))
When a Man Loves a Woman (OST) - เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))

Translations

TranslationArtistTranslator
TransliterationRaak Boon (OST)Rujix
TransliterationPetch OsathanugrahRujix
TransliterationVarious ArtistsRujix
TransliterationWhen a Man Loves a Woman (OST)Rujix