Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

CASE 143 (Transliteration)

Transliteration
A A

CASE 143

Versions: #1#2
Щаган бальсэн итчи моталь сагон
Чимёнчогин мэрёке хольлатан ппачё
Чакку нарыль чагыканын нон
Чульчога опнын мунчея пуроя альсукчея
 
Кэн Ай би ё бойфрэнд?
Норыль дэханын тэдо гочит хана опсо ноу кэп
Ноеге хаго щипын мальло гадык чассо май кейс
Уанбёкан апэ оттон мальлодо бучокэ
 
Ю гат ми лузин пэйшнс готчапыль су опнын эмоушн
Ттоольла нэ мосыб Ай нэвэ фил олрайт
Суманын камчони чундорэ уэ ирэ
 
Роллин ин зэ дип инсайд май хэд
Ю гат ми бэд
Мучанэче
Щинсокаге нэгеро мувин, он май уэй
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Часок гачи ккыльлёга
Ай кэннот эксплэйн зис реакшн
Иготбакке уан фо три
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Нэ мосыбман ттоольла
Ай кэннот эксплэйн зис эмоушн
Уан фо три
Ай лав ю
 
Эй Би Си Ди И Эф Джи Ай
Уанна сэнд май коуд ту ю
Эйт лэттэрс из олл ит тэйкс
Энд айм гонна лэт ю ноу оу
 
Но мальгон нопи ссаадуотчи бэррикейд (бэррикейд)
Уонанын дэро бульлодо дуэ коуд нэйм (колл ми бэйби)
Ёкщимирэдо дуэго щипо соулмэйт (ху)
И мамын чомчом до апгрэйд ‘каз
 
Ю гат ми лузин пэйшнс готчапыль су опнын эмоушн
Ттоольла нэ мосыб Ай нэвэ фил олрайт
Суманын камчони чундорэ уэ ирэ
 
Роллин ин зэ дип инсайд май хэд
Ю гат ми бэд
Мучанэче
Щинсокаге нэгеро мувин, он май уэй
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Часок гачи ккыльлёга
Ай кэннот эксплэйн зис реакшн
Иготбакке уан фо три
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Нэ мосыбман ттоольла
Ай кэннот эксплэйн зис эмоушн
Уан фо три
Ай лав ю
 
Хатбит нае модын сантэ чигым уиги (уиги)
Ное мосыб эйнт ноу «фолс»
Нае сокмам дащи рипит (рипит)
 
Уолкин нэкст ту ю бат айм фоллин
До кипге ппачёдыро ккыльличи
Ё а пуллин ми дипэ эн дипэ
Ай трай ту гет аут бат Ай кэнт стап
 
Кэн Ай би зэ уан?
Йе айл би зэ уан
Мумоаге дочонэ огырадынынпёхён
Моритсоги ттинаго мугамчонын сончоль
Мувин, айм он май уэй
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Нэ мосыбман ттоольла
Ай кэннот эксплэйн зис эмоушн
Уан фо три
Ай лав ю
 
Уай ду Ай кип геттин эттрэктед
Часок гачи ккыльлёга
Ай кэннот эксплэйн зис реакшн (иготбакке)
 
Айм гонна лэт ю ноу (ноу)
Зэт айм джаст гонна гоу (гоу)
Энд холд ю соу айм нэвэ лэттин гоу
 
Айм гонна лэт ю ноу (ноу)
Зэт айм джаст гонна гоу (джаст гоу)
Йе нан ноегеро чигым чульбальхамнида баро лайк айм
 
Нэвэ лэттин гоу о
Ай кэннот эксплэйн зис эмоушн
Уан фо три
Ай лав ю
 
Thanks!
thanked 70 times
Submitted by AeriExo-LNctzenAeriExo-LNctzen on 2022-10-07
Comments
Read about music throughout history