donGURALesko - Cegła w Murze (English translation)

Polish

Cegła w Murze

Wiesz co robi ten miś?
On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa
To jest miś na skalę naszych możliwości
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
Huzia na wroga, modły wznoś do Boga
Ojczyznę kochać trzeba i szanować
Strach hodować, zarabiać i szpanować
Wydawać, głupie emocje kontrolować
Imponować, importować, implodować
Luz jak Wałęsę internować
Fotografować własne (?) się da
La la la la la la la la
Trzeba zarabiać, trzeba sport uprawiać
Na lekcjach nie gadać, trzeba się spowiadać
Trzeba myślom swym właściwy ton nadawać
I nie wolno podpowiadać
Trzeba mieć auto, dwa auta, auta trzy
Trzeba hodować świnie, koty i psy
Budować domy, przeciwatomowe schrony
Powiedz Kochanie, czemu jestem wkur*****?
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
Trzeba napier- napier- napierda***
W życiu trzeba się starać
Bo nic samo nie przychodzi, wiesz o co chodzi
Powiedz lepiej co się godzi, co się nie godzi
Nie chcesz - nie szkodzi, zamiast słów wolisz test
I niby nie, gdyby nie zeszliby z drzew
Mówiła ci mama, mówił kumpel Trumana:
Bezpieczna jest tylko norma akceptowana
Patrz: pasą się krowy a nie stado kotletów
Dość już tabletek, tabelek, tabletów
Dość już widoków na zmarnowane dziś
Proszę Państwa, oto miś
 
Miś na miarę potrzeb i możliwości
Miś co niby tęskni do normalności
Dziś, gdy na ulicach i w głowach pościg
Miś co daje nura w podświadomości
 
Miś na miarę potrzeb i możliwości
Miś co niby tęskni do normalności
Dziś, gdy na ulicach i w głowach pościg
Miś co daje nura w podświadomości
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
Hej nauczyciele, odp********* od nas się
W dwuszeregu zbiórka, ku*** ABC
Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
Gówno prawda, rzygać mi się chce
 
ABC...
To edukacja a nie ciągła tresura
ABC
Śniła mi się wielka rzeka, wielka rzeka pełna mleka
Śniło mi się wiele rzek, wiele rzek pełnych mleka
Śniła mi się wielka rzeka, wielka rzeka pełna mleka
Śniło mi się wiele rzek, wiele rzek pełnych mlek, takem rzekł
My nie chcemy waszych pseudo-aplikacji, waszych mózgów kontroli
Nie potrzebujemy waszego sarkazmu przy całej klasie
Możecie się od nas odpierdolić
 
Submitted by oO_Saraswati_Oo on Tue, 20/02/2018 - 13:57
Submitter's comments:
Align paragraphs
English translation

A Brick in the Wall

Do you know what does this teddy bear do?
He answers the life needs of the whole society
This is the teddy bear on a scale of our possibilities
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
Sic on the enemy, raise prayers to the God
You need to love and respect your motherland
Cultivate the fear, earn and show off
Spend money, control stupid emotions
Impress, import, implode
Intern the chillout the same way as Wałęsa was interned
Take photos of your snout wherever you can
La la la la la la la la
You need to earn, you need to do sports
You musn't talk during lessons, you need to confess
You need to lead your thoughts into the right direction
And you musn't prompt
You need to have a car, two cars, three cars
You need to breed pigs, cats, dogs
Build houses, fallout shelters
Tell me darling, why am I pissed?
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
You f***cking need to do your best
You need to do your best in your life
Because nothing comes without effort, you know what I mean
You better tell me what befits, what doesn't befit
You don't want to - it's ok, you prefer a test instead of words
And seemingly not, if not, they would climb down from the trees*
Mum used to tell you, Truman's mate used to tell you
The only safe norm is the accepted one
Look: it's the cows grazing, not a herd of pork chops
Enough tablets, tables, tablet computers
Enough prospects for the wasted today
Ladies and Gentlemen, I present you a bear**
 
The bear suitable for our needs and possibilities
The bear that seemingly misses normality
Today, when there is a chase on the streets and in our heads
The bear that plunges into the subconsciousness
 
The bear suitable for our needs and possibilities
The bear that seemingly misses normality
Today, when there is a chase on the streets and in our heads
The bear that plunges into the subconsciousness
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
Hey teachers, f*** off
Form a double line, f***ing ABC
The earth is round and there are two goals
Bullshit, I feel like vomiting
 
ABC...
It is the education not a constant animal training
ABC
I dreamed of a big river, big river full of milk
I dreamed of many rivers, many rivers full of milk
I dreamed of a big river, big river full of milk
I dreamed of many rivers, many rivers full of 'milks', so I said
We don't want your pseudo-applications, your brains of control
We don't need you sarcasm in front of the whole class
You can fuck off
 
Submitted by Kattsa on Sat, 12/05/2018 - 01:13
Added in reply to request by oO_Saraswati_Oo
Author's comments:

*please note that the sentence in Polish is not complete and thus not entirely comprehensible
** allusion to a poem of Jan Brzechwa, where "miś" is a diminutive of "niedźwiedź", which means "bear", whereas in the other parts "miś" appears as a "teddy bear" and as an allusion to the Stanisław Bareja's film of the same title

See also
Comments