Cesare Saragat - Studianti nou

Advertisements
Sardinian

Studianti nou

Una borta, un insolenti,
de Seddori unu tali at biu
chi tragat unu molenti,
e di nàrat: "O su tziu
 
E ita cosa, a logu nostu
Eis pensau de ndi portai
Custa borta a fillu bostu?
Po du ponni a studiai?"
 
"La’, tiau’! Si connosceis!
- Nat su tziu, a borta sua -
Chi a pesoni d’arriceis
si d’intregu a mama tua,
a su mancu bollu biri
chi cun issa scit scriri!"
 
Submitted by DarkJoshua on Mon, 15/10/2018 - 18:23
Thanks!thanked 1 time

 

Advertisements
Video
Collections with "Studianti nou"
Comments