Advertisements

Charbel - Bonitona

  • Artist: Charbel (Charbel Pinto)
  • Song: Bonitona
  • Album: Up (2018)
Kriol (Guinea Bissau)
A A

Bonitona

Nha guentis hô
Si nhós atchan ta anda dodu na rua
Kulpa é ka dimeu, é ka dimeu nau
Nha guentis hô
Si nhós atchan ku kabesa na lua
Kulpa é ka dimeu, é ka dimeu nau
 
É di kel bunitona lá
Ê ten tcabi nha korason
Gosi ê kre pan gatinha sé trás
Sima um bebé na tcon
 
É di kel bunitona la
Ê leban pa otru dimensão
Oji n' ta bai kasa di sês pai
N' ta diklara, n' ta pidi sê mon
 
Hô hô, hô mamã wéé
Bu filha dja dexan dodu, dodu na el
Hô hô, hô papa wéé
Bu filha dja dexan dodu, dodu na el...
 
Nha guentis hô
Si oji mi é un omi tão siumentu
Kulpa é ka dimeu, é ka dimeu não
Nha guentis hô
Si oji mi n' sta kompletamenti segu
Kulpa é ka dimeu, é ka dimeu não
 
É di kel bunitona lá
Ê ten tcabi nha korason
Gosi ê kre pan gatinha sé trás
Sima um bebé na tcon
 
É di kel bunitona la
É leban pa otru dimensão
Oji n' ta bai kasa di sês pai
N' ta diklara, n' ta pidi sê mon
 
Hô hô, hô mamã wéé
Bu filha dja dexan dodu, dodu na el
Hô hô, hô papa wéé
Bu filha dja dexan dodu, dodu na el...
 
Mamã wé
Mamã Mamã wééé
Papa wé
Papa Papa wééé
 
Hô hô...
Hô hô hô hô...
 
É bunitona dimas
É bunitona dimas
Ka nhós pega nha mon
N' kre gatinha sê trás
 
Hô hô, hô mamã wéé (hôôô mamã wééé)
Hô hô, hô papa wéé
Bu filha dja dexan dodu
Bu filha dja dexan dodu na el
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by ulissescoroaulissescoroa on Sun, 05/08/2018 - 05:23
Last edited by ulissescoroaulissescoroa on Wed, 28/11/2018 - 02:24

 

Advertisements
Video
Charbel: Top 3
Comments
Read about music throughout history