Chasing Cars (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

ماشین بازی

ما همه کار را
همه چیز را
خودمان به تنهایی انجام خواهیم داد
 
ما به هیچ چیز
و یا هیچ کس
نیازی نداریم
 
اگر من همین جا دراز بکشم
و فقط دراز بکشم
آیا تو هم در کنار من دراز خواهی کشید و دنیا را به فراموشی خواهی سپرد؟
 
راستش من نمیدانم
چگونه احساساتم را
بیان کنم
 
آن دو کلمه ( دوستت دارم)
که بسیار گفتمشان
برای بیان احساس من کافی نیستند
 
اگر من همین جا دراز بکشم
و فقط دراز بکشم
آیا تو هم در کنار من دراز خواهی کشید و دنیا را به فراموشی خواهی سپرد؟
 
همه آنچه را که به ما آموخته اند به فراموشی بسپار
پیش از آنکه پیر شده باشیم ودیر شده باشد
و به من باغی نشان بده که از زندگی دارد با فوران در آن زاده می شود
 
بیا وقتمان را
با دنبال کردن ماشین ها
در سرمان هدر کنیم
 
و من به شکوه تو نیاز دارم
تا به یادم بیاورد
تا بتوانم دوباره شکوه خودم را پیدا کنم
 
اگر من همین جا دراز بکشم
و فقط دراز بکشم
آیا تو هم در کنار من دراز خواهی کشید و دنیا را به فراموشی خواهی سپرد؟
 
همه آنچه را که به ما آموخته اند به فراموشی بسپار
پیش از آنکه پیر شده باشیم ودیر شده باشد
و به من باغی نشان بده که از زندگی دارد با فوران در آن زاده می شود
 
همه آنچه که من هستم
همه آنچه که تا کنون بوده ام
همگی در چشمان بینهایت زیبای توست، و من فقط چشمان تو را می بینم
 
من نمیدانم تا کجا
و حتی درباره چگونگی اش هم مطمئن نیستم
اما میدانم که این چیزها هرگز برای من و تو عوض نخواهند شد
 
اگر من همین جا دراز بکشم
و فقط دراز بکشم
آیا تو هم در کنار من دراز خواهی کشید و دنیا را به فراموشی خواهی سپرد؟
 
Submitted by jordin2008 on Sun, 12/05/2013 - 07:15
Added in reply to request by Mah Sa
English

Chasing Cars

Comments