Chava Alberstein - Kol Hakavod (כל הכבוד)

Hebrew

Kol Hakavod (כל הכבוד)

לכל זוגות האוהבים
בארץ הקטנה הזאת,
המגביהים לכוכבים
עיני פליאה לחות, הוזות -
 
על ספסלי גני העיר
או בחדרי המדרגות,
מול הירח הבהיר
או במטר, בצל גגות.
 
לכל זוגות האוהבים
העסוקים באהבות
ובלי טיפת בושה עוזבים
דברים "דחופים" ו"חשובים" -
כל הכבוד!
 
לביישנים, המתחילים
תמיד עם קטע של סיפרות
ועם מילים, מילים, מילים,
(במקום עם ציפי ועם רות...)
 
המשקיעים טירחה קשה,
מבלי לתפוס כי הם עושים
רק וריאציה חדשה
על העתיק שבנושאים...
 
לכל זוגות האוהבים...
 
לכל אשר ליבם פועם
ומשתגעים, פשוט מאוד,
לשבת כמו אבותיהם
במסחה, סג'רה, ועוד -
 
על פני הגורן, ביחידות,
כשיד ימין תמיד שלוחה לתפוס בשלח (או בנבוט)
ושמאל - עוסקת במלאכה...
 
לכל זוגות האוהבים...
 
לזייפנים הכרוניים,
לזמרי המיקלחות,
לדון ז'ואנים עניים
במחמאות ותישבחות...
 
לעקשנים הניפלאים,
המצפצפים על אגודת-
הציניקנים - ושוהים
בחייק הטבע (והבת...)
 
לכל זוגות האוהבים...
 
Submitted by SaintMark on Thu, 12/10/2017 - 22:26
Last edited by SaintMark on Wed, 17/01/2018 - 21:42
Thanks!

 

Comments