Cherna kruv (Черна кръв) (Russian translation)

Advertisements
Bulgarian

Cherna kruv (Черна кръв)

Очите ти през мене безразлични преминават,
невидима за теб по цели седмици остават.
Подобно парещи звезди, сълзите ми догарят.
 
Страдам .... теб обичам!
 
Като отрова страшна в кръвта ми ти проникна.
Като живота си аз безусловно те обикнах
Багажа си събирах,исках тайно да избягам
Виж меее ... Как изгубвам се
и болката свива моето сърце,
а демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ....
 
Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гарван там гнездо си сви...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...
 
Когато ме целуваш пак за себе си забравям
и гордостта пречупена в забравата оставям,
за утрешния ден, отказвам се,
сега да мисля ...
Искам да обичам
 
Когато видя,че за теб не същестувам
и с отворени очи кошмари за сънувам ...
Тогава някак научи ме, да не те обичам.
Виж ме...Как изгубвам се ...
и болка свива моето сърце,
а демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ...
 
Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гаерван там гнездо си сви ...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...
 
Когато видя,че за тебе пак не съществувам
и с отворени очи кошмари засънувам ...
Тогава някак научи ме да не те обичам.
Виж ме...Как изгубвам се ...
и болката свива моето сърце,
и демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ...
 
Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гаерван там гнездо си сви ...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...
 
Submitted by ladida-91 on Mon, 01/11/2010 - 19:27
Last edited by CherryCrush on Sun, 30/08/2015 - 11:13
Align paragraphs
Russian translation

люблю тебя

Твои равнодушные глаза проходят сквозь меня,
Я остаюсь для тебя невидимой целыми неделями.
Подобно горящим звёздам , слезы мои догорают.
 
Страдаю .... Люблю тебя!
 
Как страшный яд в мою кровь, ты проникла.
Я любила тебя безоговорочно, как свою жизнь
Я собрал свой багаж, тайно хотел убежать
Посмотри на меня ... Как я теряюсь...
И боль и обвивает мое сердце
А демоны и разрывают его руками
и черная кровь течет там сейчас ....
 
Припев:
Сердце плачет кровавыми слезами
И черный ворон, гнездо себе свил ...
А боль и обвивает мое сердце
и черная кровь течет там сейчас ....
Мое сердце по тебе плачет...
 
Когда ты целуешь меня, снова себя забываю
И гордость разбитую я оставляю в забвении,
О завтрашнем дне отказываюсь сейчас
думать ...
Я хочу любить
 
Когда я вижу, что для тебя я не существую
и с открытыми глазами вижу ночные кошмары ...
Тогда как-нибудь научи меня тебя не любить.
Посмотри на меня ... Как я теряюсь...
И боль и обвивает мое сердце
А демоны и разрывают его руками
и черная кровь течет там сейчас ....
 
Припев:
Сердце плачет кровавыми слезами
И черный ворон, гнездо себе свил ...
А боль и обвивает мое сердце
и черная кровь течет там сейчас ....
Мое сердце по тебе плачет...
 
Когда я вижу, что для тебя я не существую
и с открытыми глазами вижу ночные кошмары ...
Тогда как-нибудь научи меня тебя не любить.
Посмотри на меня ... Как я теряюсь...
И боль и обвивает мое сердце
А демоны и разрывают его руками
и черная кровь течет там сейчас ....
 
Припев:
Сердце плачет кровавыми слезами
И черный ворон, гнездо себе свил ...
А боль и обвивает мое сердце
и черная кровь течет там сейчас ....
Мое сердце по тебе плачет...
 
Submitted by estong on Fri, 19/11/2010 - 21:52
More translations of "Cherna kruv (Черна ..."
Russian estong
See also
Comments