Christmas Carols - Lo Desembre congelat

Catalan (Medieval)

Lo Desembre congelat

Lo Desembre congelat
confús s'enretira;
Abril, de flors coronat,
tot el món admira,
quand dins un jardí d'amor
naix una divina flor
d'una ro-ro-ro, d'una sa-sa-sa
d'una ro, d'una sa...
D'una rosa beyla,
feconda y ponceyla.
 
Lo primer Pare causà
la nuyt tenebrosa
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
mes, dins una mitja nuyt
ve lo sol que n'ey eixit;
d'una be-be-be, d'una la-la-la
d'una be, d'una la...
D'una beyla aurora
que'l cel enamora.
 
Lo mês de Maig ey florit,
sens ésser-ho encara,
un lliri blanch tot polit,
de fragància rara
que per tot el món se sent,
de Llevant fyns a Ponent;
tota sa-sa-sa, tota do-do-do
tota sa, tota do...
Tota sa dolcesa
y gentil tendresa.
 
Quand l'aurora hauguei parit,
lo sol, que ja eixia,
ab grand amor ly hai dit:
—Venuits, vida mia:
prenets-ne, diví Senyor,
aquest brou qu'ey de licor
d'una ma-ma-ma, d'una me-me-me
d'una ma, d'una me...
D'una mameyleta
qu'ey per Vós repleta.—
 
Tenint la Verge a son pit
la prenda tant rica,
què bo fóra de sentir
quand xantar-ly hia
una lletra molt galant
per alegrar a ceyl enfant
d'una do-do-do, d'una ça-ça-ça
d'una do, d'una ça...
D'una dolça boca,
obra de Déu tota!
 
Arribaren los tres reis
ab grand alegria,
adorant lo Rei del Cel
dins una establia,
oferint-ly tres presents,
com són aur, myrra y encens
a la ma-ma-ma, a la re-re-re
a la ma, a la re...
A la Mare pia:
la Verge Maria!
 
Quand al temple lo emportà
la Verge Maria,
un bon veyl s'en alegrà,
cosa que admira;
tenint-ne lo diví enfant,
«non dimitis» va xantant
d'una vi-vi-vi, d'una da-da-da
d'una vi, d'una da...
D'una vida sancta
tant grand eylobança.
 
Ab grand content y amor
celebrem eix dia,
puix que lo diví Senyor
naix ab alegria.
E se non hèm pus tresor,
offerim-ly nostre cor,
tota la-la-la, tota fi-fi-fi,
tota la, tota fi...
Tota la finesa
de nostra fermesa.
 
Submitted by Metodius on Wed, 15/11/2017 - 00:05
Last edited by Metodius on Sat, 18/11/2017 - 19:28
Thanks!

 

Translations of "Lo Desembre congelat"
Please help to translate "Lo Desembre congelat"
Comments