Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

เชือกวิเศษ (Chûeak wísèit) (Transliteration)

  • Artist: Labanoon (ลาบานูน)
  • Song: เชือกวิเศษ (Chûeak wísèit) Album: N.E.W.S.
    1 translation
    Transliteration

เชือกวิเศษ

พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ ให้เธอนั้น ลำบากใจ
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทาง เป็นอย่างเดิม
 
ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว
 
เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน
 
ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอ ได้เท่านี้
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใคร มองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ ดีไม่พอ
 
ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว
 
เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน
 
แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ
 
เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน
 
แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ
 
Submitted by Thas TayapongsakThas Tayapongsak on Sun, 29/05/2022 - 07:25
Transliteration
Align paragraphs

Chûeak wísèit

Phayaayaam jon mòt panyaa dâi weilaa kôm nâa ráp kam
Yúe thâorai kôr yîng tham hâi ther nán lambàak jai
Nai waewtaa thîi ther morng kan bòrk arai kàp chǎn mâakmaay
Khwaam-ùet-àt man fórng jai mài mii thaang pen yàang derm
 
Tòr hâi chûeak wísèit phùuk rao aowái nìawráng hâi taay khong dâi khâe tua
Yîng hâam thâorài yîng yúe khâe nǎi yîng hěnkàetua
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Khòrpjai ther thîi thon kan maa ùtsàa rornraem kàp chǎn tâng klai
Chǎn man mii khâe hǔajai tham hâi ther dâi thâo níi
Yàa kangwon yàa hùang arai mâi mii khrai morng ther mâi dii
Chǎn phìt eing khǒrthôet thii thîi wan níi dii mâi phor
 
Tòr hâi chûeak wísèit phùuk rao aowái nìawráng hâi taay khong dâi khâe tua
Yîng hâam thâorài yîng yúe khâe nǎi yîng hěnkàetua
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Máewâa rák níi tôrng râmlaa máewâa chǎn khue khon thîi sǐa náamtaa thîi láew maa kôr jà mâi sǐadaay
Phrór chiiwít thîi khey mii ther phrór chiiwít khráng nùeng thîi dâi rák ther kôr khúm kern phor
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Máewâa rák níi tôrng râmlaa máewâa chǎn khue khon thîi sǐa náamtaa thîi láew maa kôr jà mâi sǐadaay
Phrór chiiwít thîi khey mii ther phrór chiiwít khráng nùeng thîi dâi rák ther kôr khúm kern phor
 
Thanks!
Submitted by Thas TayapongsakThas Tayapongsak on Sun, 29/05/2022 - 07:39
Comments
Read about music throughout history