Advertisements

ช่วงนี้ (Chûuang née) (Transliteration)

ช่วงนี้

Hey เธอทำอะไรมาน่ะ หน้าตาอย่างกับโดนของ
Hey เธอ ทำอะไรมาน่ะ
 
สวัสดีเพื่อนใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก
ไม่มีอะไรแค่เป็นห่วง เพราะดูเธอจะคิดหนัก
เธอไปทำอะไรไว้ ดูไม่ดีซักเท่าไหร่
เธอรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือคิดว่ามันไม่เป็นไร
โลกยังหมุนทุกวัน และอยู่ด้วยกฏของเวรกรรม
ถึงไม่เคยบอกใคร ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยทำ
ฉันไม่ได้มาจากที่ไหน ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไร
เพราะฉันคือเสียงในใจ ที่จะอยู่กับเธอตลอดไป
 
ช่วงนี้ระวังหน่อย เห็นทำร้ายใครบ่อยบ่อย
ช่วงนี้ระวังหน่อย ระวังเขาจะเอาคืน
ช่วงนี้ระวังหน่อย เข้าวัดทำบุญบ่อยบ่อย
ช่วงนี้ระวังหน่อย บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
 
รู้ตัว ทำอะไรมาน่ะ กี่คนที่เธอทำร้าย
รู้ตัว ทำอะไรมาน่ะ
รู้ตัว ทำอะไรมาน่ะ กลับตัวก็ยังไม่สาย
รู้ตัว ทำอะไรมาน่ะ
 
ไม่มีใครบังคับเธอได้ ถ้าใจเธอไม่ได้คิด
เธอมีโอกาสที่จะเลือก จะทำให้ถูกหรือให้ผิด
ตอนทำไม่เห็นคิด ตอนนี้อยากจะปิด
ไม่ต้องมารู้สึกผิด เพราะว่าเธอไม่มีสิทธื์
 
เธอจะซ่อนมันยังไง ถึงเธอไม่เคยจะบอกใคร
ถึงเธอจะเก็บไว้ข้างใน เธอเองยังรู้อยู่แก่ใจ
ถึงอยากจะลบมันเท่าไหร่ ก็คงไม่อาจจะเริ่มใหม่
ถึงเธอจะหนีมันยังไง ให้ตายฉันคงไม่ปล่อยเธอไป
 
ช่วงนี้ระวังหน่อย เห็นทำร้ายใครบ่อยบ่อย
ช่วงนี้ระวังหน่อย ระวังเขาจะเอาคืน
ช่วงนี้ระวังหน่อย เข้าวัดทำบุญบ่อยบ่อย
ช่วงนี้ระวังหน่อย บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
บุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว
 
Submitted by Hugo0895Hugo0895 on Sat, 04/07/2020 - 20:00
Last edited by SindArytiySindArytiy on Fri, 18/06/2021 - 05:22
Transliteration
Align paragraphs

Chûuang née

Hey ter tam à-rai maa nâ nâa dtaa yàang gàp dohn kŏng
Hey ter tam à-rai maa nâ
 
Sà-wàt-dee pêuuan mài yin dee têe dâai róo jàk
Mâi mee à-rai kâe bpen hùuang prór doo ter jà kít nàk
Ter bpai tam à-rai wái doo mâi dee sák tâo rài
Ter róo tâo mâi tĕung gaan rĕu kít wâa man mâi bpen rai
Lôhk yang mŭn túk wan láe yòo dûuay gòt kŏng wen gam
Tĕung mâi koiie bòk krai mâi châi wâa ter mâi koiie tam
Chăn mâi dâai maa jàak têe năi chăn róo wâa ter kít à-rai
Prór chăn keu sĭiang nai jai têe jà yòo gàp ter dtà-lòt bpai
 
Chûuang née rá-wang nòi hĕn tam ráai krai bòi bòi
Chûuang née rá-wang nòi rá-wang kăo jà ao keun
Chûuang née rá-wang nòi kâo wát tam bun bòi bòi
Chûuang née rá-wang nòi bun ter têe mee glâi mòt láew
Bun ter têe mee glâi mòt láew
 
Róo dtuua tam à-rai maa nâ gèe kon têe ter tam ráai
Róo dtuua tam à-rai maa nâ
Róo dtuua tam à-rai maa nâ glàp dtuua gôr yang mâi săai
Róo dtuua tam à-rai maa nâ
 
Mâi mee krai bang-káp ter dâai tâa jai ter mâi dâai kít
Ter mee oh-gàat têe jà lêuuak jà tam hâi tòok rĕu hâi pìt
Dton tam mâi hĕn kít dton-née yàak jà bpìt
Mâi dtông maa róo sèuk pìt prór wâa ter mâi mee sìt
 
Ter jà sôn man yang ngai tĕung ter mâi koiie jà bòk krai
Tĕung ter jà gèp wái kâang nai ter eng yang róo yòo gàe jai
Tĕung yàak jà lóp man tâo rài gôr kong mâi àat jà rêrm mài
Tĕung ter jà nĕe man yang ngai hâi dtaai chăn kong mâi bplòi ter bpai
 
Chûuang née rá-wang nòi hĕn tam ráai krai bòi bòi
Chûuang née rá-wang nòi rá-wang kăo jà ao keun
Chûuang née rá-wang nòi kâo wát tam bun bòi bòi
Chûuang née rá-wang nòi bun ter têe mee glâi mòt láew
Bun ter têe mee glâi mòt láew
Bun ter têe mee glâi mòt láew
Bun ter têe mee glâi mòt láew
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Fri, 18/06/2021 - 03:47
Translations of "ช่วงนี้ (Chûuang ..."
Transliteration Rujix
Comments
Read about music throughout history