Ciwan Haco - Behr Bê Pêl Nabe

Kurdish (Kurmanji)

Behr Bê Pêl Nabe

Behr bê pêl nabe
Kanî bê av nabe
Dildar bê dost nabe
Mirov bê derd nabe
 
...............
 
Pey şevê ra ro tê
Pey zivistan buhar tê
Şûna tov simbil tê
Ber zorê tevger tê
 
Submitted by Guest on Mon, 30/07/2012 - 22:44
Last edited by lt on Mon, 23/05/2016 - 08:45
Thanks!
Ciwan Haco: Top 3
Comments