Eelia - A Clean House (Tongan translation)

English

A Clean House

My house was so clean
In the beginning
But then came
The ugly yellow and green
 
I'm annoyed
I'm annoyed
 
There's no way, no way
I'll ever get this clean
Getting annoyed
By my colors
 
I grab a mop
And clean my house
Feeling the pressure
 
Maybe I
Maybe I
 
Maybe I
Shouldn't be too worried
 
Today the colors changed
To this dark red
Disgracefully spilling
On the carpet
 
I'm so scared
I'm so scared
 
There's no way, no way
I'll ever get this clean
 
Getting disturbed
By my colors
Now once again
I clean my house
 
Feeling the increasing pressure
 
Maybe I
Maybe I
 
Maybe I should
Start getting worried
 
One day…
The colors mixed
With each other
I'm not sure
How this happened
 
But I know the end is near
 
Mixing together
My colors
For the last time
I clean my house
 
Feeling the increasing pressure
 
Maybe now
Maybe now
 
Maybe now I can sleep peacefully
 
Submitted by Albaniana on Fri, 30/12/2016 - 17:42
Align paragraphs
Tongan translation

Ha Fale Ma'a

Na'e fu'u ma'a 'eku fale
'I he kamata
Ka ha'u
'A e lanu engaenga mo e lanumata palaku.
 
Ka faka'ita au
Faka'ita au.
 
'Ikai ha me'a, ha me'a
Keu lava 'o fakaholo'i ia
Ka faka'ita au
Mei he'eku ngaahi lanu.
 
To'o au ha mope
'O fakama'a 'eku fale
Ongo'i 'a e hela'ia.
 
Mahalo 'oku ou
Mahalo 'oku ou
 
Mahalo 'e 'ikai
Pau keu ongo'i fakakina.
 
Ko 'aho ni na'e liliu'i 'e ngaahi lanu
Ki he lanukulomumu ni
Ha hua ta'elelei
'I he kaapeti.
 
'Oku ou fu'u ilifia
'Oku ou fu'u ilifia
 
'Ikai ha me'a, ha me'a
Keu lava 'o fakaholo'i ia
 
Ongo'i fakahela au
Mei he'eku ngaahi lanu
Ka toe
Fakama'a au 'eku fale.
 
Ongo'i he tupu e fakahela'ia
 
Mahalo 'oku ou
Mahalo 'oku ou
 
Mahalo 'e 'ikai
Pau keu ongo'i fakakina.
 
Ha'aho
Kuo fakataha e ngaahi lanu
Mo kinautolu
'Ikai 'ilo mo'oni au
Hono fefe'i ia.
 
Ka 'ilo au 'oku ofi e ngata'anga.
 
Fakataha'i [au]
'Eku ngaahi lanu
Maa 'a e taimi faka'oji
Fakama'a au hoku fale.
 
Ongo'i he tupu e fakahela'ia
 
Mahalo 'oku ou
Mahalo 'oku ou
 
Mahalo 'oku ou lava taimi ke mohe fakafiemaalie.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 30/12/2016 - 23:46
Eelia: Top 1
See also
Comments