Tanzimat Edebiyatı

Created by esraa. on 02 Jul 2020
Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Fermanının ilanından (1839) sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır. Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır. Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır: Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı)
Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır. Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir. Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır. Divan edebiyatındaki "bölüm güzelliğine" karşın "konu bütünlüğüne, güzelliğine" önem vermişlerdir.
Tanzimat birinci dönem sanatçıları, ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.

1. Dönem Sanatçıları:
İbrahim Şinasi
Namık Kemal
Ziya Paşa
Şemsettin Sami
Ahmet Mithat Efendi
Ahmet Vefik Paşa
Direktör Ali Bey
Ali Suavi

2. Dönem Sanatçıları:
Recaizade Mahmud Ekrem
Samipaşazade Sezai
Abdülhak Hamit Tarhan
Nabizade Nazım
Muallim Naci

Artist | Turkey Poetry

Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır. İlklerin yazarıdır: İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, Batılı anlamda ilk fabl, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir. İlk tiyatro eserimizi: Şair Evlenmesi'ni yazdı. İlk makaleyi yazdı: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, İlk özel gazetesi çıkardı: Tercüman-ı Ahval

Artist | Turkey Poetry

Vatan şairimizdir. Toplumcu bir sanat çizgisindedir. Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir. Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür. Romantizmin etkisindedir.

Artist | Turkey Poetry

İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan "Harabat"eserini yazmıştır. Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten "Şiir ve İnşa"adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır. Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir. Terkib-i bent, terci i bent'leri meşhurdur. Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

Artist | Turkey Poetry

İlk realist romanımız olan: Araba Sevdası'nı yazmıştır. Muallim Naci ile uzun yıllar süren "eski-yeni" kavgasında yeniyi savunmuştur. "Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir." görüşünü benimsemiştir. Oğlu Nijat Ekrem'in ve diğer iki çocuğununun ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır. "Her güzel şey şiirin konusudur." diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır. Muallim Naci'nin Demdeme'sine karşılık Zemzeme adlı kitabı yazmıştır.

Top 3 songs:  Güzelim Yâd Et Ah Nijad!
Artist | Turkey Poetry

Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir. Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine" şairi azam" (büyük şair) lakabı verilmiştir.Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır. Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır. Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.

Artist | Turkey Poetry

İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik'i yazmıştır.Realizm, natüralizm'in öncülerinden sayılır. İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra'yı yazmıştır.

Top song:  Heves Ettim
Artist | Turkey Poetry

Recaizade Mahmut Ekrem'le eski-yeni kavgasında eskiyi savunmuştur. Batılı tarzda şiirler de yazmıştır. Dili ağırdır; ancak başarılıdır.

Comments