The Beatles - Strawberry Fields Forever (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Mãi Mãi Cánh Đồng Dâu Tây

Hãy để tôi đưa cậu theo
Vì tôi đang đi đến cánh đồng dâu tây
Chẳng gì là thực và chẳng có gì để bận tâm cả
Ở đồng dâu tây
 
Cuộc sống thật dễ dàng làm sao với đôi mắt nhắm chặt
Để không thể nhận thấy mọi thứ cậu nhìn
Thật khó khăn làm sao để trở thành một kẻ ra hồn nhưng rồi mọi thứ cũng ổn
Cũng chẳng quan trọng lắm đối với tôi.
 
Hãy để tôi đưa cậu theo
Vì tôi đang đi đến cánh đồng dâu tây
Chẳng gì là thực và chẳng có gì để bận tâm cả
Ở đồng dâu tây
 
Chẳng có ai, tôi nghĩ vậy, đang ở trên cái cây của tôi
Ý tôi là, nó phải cao hoặc thấp
Vậy đó, bạn không thể điểu chỉnh nhưng không sao đâu
Vậy đó, tôi nghĩ nó không tệ quá đâu
 
Hãy để tôi đưa cậu theo
Vì tôi đang đi đến cánh đồng dâu tây
Chẳng gì là thực và chẳng có gì để bận tâm cả
Ở đồng dâu tây
 
Luôn luôn, không, đôi khi tôi nghĩ nó là tôi
nhưng cậu biết rằng tôi biết khi đó là chỉ là một giấc mơ
Tôi nghĩ, ờm, không, ý tôi là, ờm, được, nhưng chúng đều sai cả
Vậy đó, tôi nghĩ là tôi không đồng ý đâu
 
Hãy để tôi đưa cậu theo
Vì tôi đang đi đến cánh đồng dâu tây
Chẳng gì là thực và chẳng có gì để bận tâm cả
Mãi mãi cánh đồng dâu tây
Mãi mãi cánh đồng dâu tây
Mãi mãi cánh đồng dâu tây
 
Submitted by Nắng on Sat, 26/04/2014 - 11:23
Last edited by Nắng on Tue, 21/11/2017 - 02:22
English

Strawberry Fields Forever

Comments
Hansi K_Lauer    Mon, 20/11/2017 - 23:40

The source lyrics have been updated.
Please review your translation.

Sequence of stanzas corrected
New lines arrangement

Line correction:
>"Always know sometimes think it's me," = Always no sometimes think it's me,
>"I think I know of thee, ah yes," = I think I know I mean, ah yes,