Watain - Antikrists Mirakel (English translation)

Swedish

Antikrists Mirakel

Mörk var döden kom den klädd i damm ur tidfabrikens1 stål
Ur himlavalvets tomma katedral ständigt tågandes mot
Intighetens salta vildhav bortom tanke och ord bakom
Kött och blod viner vindar vars skapare är de sväljande
Bråddjupens andetag i vilka hemligheter ligger strängt
Glimrande evigt dolda från mandjurets flackande blick
Och dess flämtande facklor tränger ej ner under gravens
Mull ständigt trånande i hopplöst hopp om irrblossens
Vägledning för visst finns något bortom bergen2 och
Blommorna och sången i sanning bortom stjärnorna vild
Och evig äro längtan dit där nattens svepning över
Brinnande hjärtan svalkande viskar de oroliga till evig
Sömn och nattherdarnas spöklika sång som de galna skola
Följa likt svavelrökens slöjor i blodgråt och förtvivlan
 
Ty gömda ting som offrats vid midnatt skall falla i
Glömska och dess andar hemsöka den nysådda jordens
Böljande rötter slingrandes i barnets drömmar om
Brinnande vildmark där själar vigs åt avgrundens
Vidöppna giftgap mot vars helvetesportar även djuren
Skall falla på knä vid de yttersta utmarkernas
Slaktplatser förmultnandes i bedjan för sällsamma äro de
Makter som bedriver sitt spel i hemsökt gravjord och
Uråldriga i sin bottenlöshet förankrade i dödsrikets
Djupaste schakt genom vener och lemmar irrandes på den
Krokiga vägen mot förintelsen längs vilken kranium
Hänger som lockbeten utanför horhusen dränkta i larmet
Av världsalltets oupphörliga utplåning dånandes ut i
Oändlighetens mörker tills dess att natten upplyses av ett
Spöklikt sken som spred sig i dalen som en skogsbrand och
Från dess mitt sköt en klippa mot himmelen ett berg av
Okänd rot en tornande skugga från ohelig ort bärandes på
Vedergällningens eld så skall mordängeln komma...
 
Från järnhamn till askstrand drar landmassorna vidare
Mot undergången darrande som evig jordbävning av
Längtan hastandes mot stupan under en förblödd måne
Blek som änglalik går färden bland törnar mot en
Våldsamt flammande horisont över missväxtens ängar
Skola den skina på en stinkande avgudabild rest för att
Befrukta den gamla världens själ så låt de saliga vittna om
Herren Antikrists mirakel och fördärvsmakternas prakt när
Okända himlakroppar bildar järtecken runt hjärtats
Svarta böld kokandes i blodets raseri hos fjättrade
Vilddjur vars tid snart skall komma då illusionernas
Skimmer och fåfängans ljus fördunklas av
Svartänglavingarnas vidsträckta omfamning
Tillintetgjort i framtidens rike där slavar döps i sina
Härskares blod i skenet av facklorna där behornade
Skuggor dansar i den täta dimman på helgonens leriga
Gravar och ulven går lös i gnistrande snö där hämnden är
Ljuv och vart andetag räknas dit går min väg
 
 • 1. "tid fabrikens" in the booklet
 • 2. according to the booklet "bortom berget", but part of this stanza is a part of the poem "Omkring tiggarn från Luossa", and there it says "bortom bergen"
Submitted by Sciera on Thu, 11/01/2018 - 19:50
Last edited by Sciera on Sat, 24/02/2018 - 12:17
Submitter's comments:

These are the official lyrics, taken from the booklet, except for the parts marked with footnotes, and except that in the booklet it's fully written in capital letters.

Align paragraphs
English translation

The Miracles of Antichrist

Dark was death, it came clad in dust out of the time factory's steel,
Out of the firmament's empty cathedral, ever marching towards
The briny wild sea of nothingness beyond thought and word, behind
Flesh and blood winds howl, whose creators are the breaths
Of the swallowing abysses, in which secrets lie sternly
Glimmering, eternally hidden from the man-beast's wandering gaze
And its flickering torches don't penetrate down under the dust1 of the grave,
Ever yearning in hopeless hope for the guidance of the will-o'-the-wisps,
For there certainly is something beyond the mountain and
The flowers and the song, in truth beyond the stars, wild
And eternal is the longing to go where the shroud of the night over
Burning hearts refreshingly whisper the worried to eternal
Sleep and the night shepherds' ghostly song which the mad shall
Follow like the veils of the sulfur smoke in bloody tears and despair
 
For hidden things that have been sacrificed at midnight shall be
Forgotten and their spirits haunt the newly sown earth's
Billowing roots, meandering2 in the child's dreams of
Burning wilderness, where souls are devoted to the
Wide open venomous jaws of the abyss, against the hell gates of which even the animals
Shall kneel at the places of slaughter in the outer
Back country, decomposing in prayer, for strange are the
Powers that play their game3 in haunted graveyard soil, and
Ancient in their bottomlessness, anchored in the deepest shafts
Of the realm of the dead, through veins and limbs wandering about on the
Winding road towards annihilation, along which skulls4
Hang like lures outside the whorehouses drowned in the alarm
From the endless destruction of the universe, booming out into
The darkness of eternity, until the night is lit by a
Ghostly sheen that spread5 through the valley like a forest fire and
From its midst a rock protruded6 towards the sky, a mountain of
Unknown root, a towering shadow from an unholy place, carrying the
Fire of retribution; thus the destroying angel7 shall come...
 
From iron port8 to ashen shore, the land masses move on
Towards the end, trembling like an eternal earthquake, hastening
Towards the precipice out of longing, beneath a bled out moon
Pale as angel corpses9 they pass among thorns, towards a
Furiously flaming horizon, over the meadows of failed crops
It shall shine upon a stinking idol erected to
Fertilize the old world's soul, so let the blessed bear witness of
The miracles of the Lord Antichrist10 and the glories of the ruinous powers when
Unknown celestial bodies form omens around the black abscess
Of the heart, boiling with the rage of the blood of fettered
Beasts whose time soon will come, when the shimmer
Of the illusions and the light of vanity are obscured by
The black angel wings' vast embrace
Destroyed in the realm of the future, where slaves are baptized in the
Blood of their masters in the light of torches, where horned
Shadows dance in the dense fog on the muddy graves of the
Saints and the wolf is running loose in brilliant snow, where vengeance is
Sweet and each breath counts; that's where I'm bound
 
 • 1. Or "earth", "soil", if it doesn't refer to what's in the casket.
 • 2. This might not be the word I was looking for.
 • 3. There might be a better translation.
 • 4. Lit. "craniums".
 • 5. Yes, the tense is suddenly changed.
 • 6. Or "shot"?
 • 7. Lit. "murder angel" or "murderous angel", but in English translations of the Bible it's called a "destroying angel".
 • 8. Or possibly "iron shape", but since a shore is mentioned, it's probably a port.
 • 9. "änglalik" can also be an adjective and mean "angelic", but here it's most likely the noun, with this meaning.
 • 10. "Antikrists mirakler" ("mirakler" is probably the correct plural form of "mirakel", but these days "mirakel" can be used for the plural as well) is also the title of a novel by the Swedish Nobel laureate in Literature Selma Lagerlöf, but it's likely to have very little, if anything, in common with these lyrics. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Antikrists_mirakler)
Submitted by Loot on Thu, 11/01/2018 - 23:27
Added in reply to request by Sciera
See also
Comments
Loot    Fri, 12/01/2018 - 03:43

It's a bit hard to know where (and if) a sentence ends and the next one starts.
I have a feeling this will need some editing later.

Sciera    Fri, 12/01/2018 - 08:07

Thank you!
If I should get hold of the official lyrics I'll let you know (it's a bonus track so they might not be printed in the booklet).

It would not be the first song of the band to be based on a book, but I agree that it seems not likely in this case.

I got a notification that you also left a comment beneath the request but I can't access it anymore - probably the same you also wrote here or beneath the lyrics?

Loot    Sun, 14/01/2018 - 00:38

You're welcome!
Thanks! I looked for them, but couldn't find them. For example, they're not here: http://www.darklyrics.com/lyrics/watain/tridentwolfeclipse.html#9 with the other lyrics of the album, so they might not be printed (or they're just not submitted to that website yet).

Well, I found some intertextual allusions to not just the Bible (with the destroying angel and that), but also some Swedish lyrics (or poetry, originally) that don't seem to be on LT yet. I'll try to find them and add them later.

Ah, yes... I don't remember exactly, but I think it was pretty much the comments I later made on the page of the original lyrics, and also something about how it needs some punctuation marks. As you probably saw in my translation, I made my best guesses at where those commas should be, but perhaps the official lyrics will help me with that. Another thing is that it seems weird that it's "Mörk var döden, kom den klädd i damm ur tidfabrikens stål..." because in this construction "kom den klädd" makes it sound like a question, which it probably isn't. "den kom klädd" would have made more sense, but listening to it, it sounds like he's saying "kom den klädd".

Sciera    Fri, 12/01/2018 - 09:07

Thanks for the info; please tell me when you have added the lyrics they allude to.

Loot    Sun, 14/01/2018 - 00:36

Sure, I will. It might not be very soon though, because I'm painstakingly trying to translate them to English first, lest someone beats me to it once they're uploaded...

I realize now there are parts of this translation that are far from optimal, so once I can think of better wordings, I will improve it.

Loot    Sat, 03/02/2018 - 16:16

I'm pretty sure the 1st stanza's 9th line should be "Vägledning för visst finns något bortom bergen och" (plural instead of singular), and here's why:

"...för visst finns något bortom bergen och blommorna och sången i sanning bortom stjärnorna vild och evig äro längtan..." ("...for there certainly is something beyond the mountains and the flowers and the song, in truth beyond the stars, wild and eternal is the longing...") alludes to "Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt." ("There is something beyond the mountains, beyond the flowers and the song, there is something behind the stars, behind my passionate heart.") from the 2nd stanza and "Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka..." ("To a wild and eternal longing we were born by pale mothers...") from the 4th stanza of the, in Sweden very well-known, poem1 "Omkring tiggarn från Luossa" (https://lyricstranslate.com/en/omkring-tiggarn-fr%C3%A5n-luossa-around-b...) by the Swedish early 20th century author and poet Dan Andersson (1888-1920). At first, when reading the Watain lyrics, I felt there were more references to it, but those are the only actual paraphrases that I could find.

By the way, as a nitpicky and language nerdy aside, if it's really supposed to be "evig äro längtan" at the 1st stanza's 11th line (it's hard for me to make out when listening to it), then it's most likely a very common case of someone trying to make something sound archaic by using outdated word forms, without knowing the underlying grammar, because "äro" ("is") implies plural ("är" was the singular form, and is these days used for both singular and plural) and "längtan" ("longing") can't be pluralized. Wink smile

 • 1. Although these days it's usually probably thought of as song lyrics.
Sciera    Sat, 03/02/2018 - 16:42

Thanks for the information! It's always interesting to read what a text might be based on.
And that poem really looks like something that the members of this band might enjoy when comparing their lyrics with that one.

I've changed it to "bergen" - I certainly can't determine it via listening, and your argumentation is sound.

Quote:

By the way, as a nitpicky and language nerdy aside, if it's really supposed to be "evig äro längtan" at the 1st stanza's 11th line (it's hard for me to make out when listening to it), then it's most likely a very common case of someone trying to make something sound archaic by using outdated word forms, without knowing the underlying grammar, because "äro" ("is") implies plural ("är" was the singular form, and is these days used for both singular and plural) and "längtan" ("longing") can't be pluralized. Wink smile

Ah, like those whom ( Wink smile ) use "whom" in nominative case?
I actually think I saw this mistake before in some song, an "äro" in a Swedish text as a singular form.
Just googling for it here I quickly found another case of that: https://lyricstranslate.com/en/sabaton-gott-mit-uns-swedish-version-lyri...

Loot    Sat, 03/02/2018 - 18:22

You're welcome! Yes, isn't it? Regular smile I'm quite a sucker for intertextuality in general, myself. Tongue smile
Like I mentioned in an earlier comment, there also seem to be some biblical references, and if I can bring myself to do it, I might track them down one of these days.
Yes... I've heard that poem (well, set to music) many times, but it wasn't until I translated that poem and did a bit of research about it that I realized that it is by some interpreted as being about a kind of death wish (by the way, the reason its author died so young (at an age of 32) was purely accidental). Still, it's rather romantic and sentimental, so in that respect it doesn't have much in common with these lyrics.

Great! Yeah, they certainly didn't aim for vocal clarity when they mixed it... I'm really glad I didn't have to transcribe it!

Yes, something like that, indeed! (*cough* I hope I've never made that mistake...)
I'm sure you did, it's rather common. "Ett liv av smärta äro krigarens lott" from this one, perhaps?: https://lyricstranslate.com/en/raubtier-det-finns-bara-krig-lyrics.html
Oh, Sabaton... In my opinion they can definitely churn out some powerful and catchy metal tunes at times, with some more or less exciting subject matter, but I've always had the feeling they skipped every class but history and music, to get more time to practise with the band, because at times they make really simple mistakes both in their English and Swedish lyrics. Good example! It's kind of funny that on one hand they try to make it sound archaic by using "äro" (even when they shouldn't) and on the other hand they use stylistically rather poor spoken language forms like "eran" (meaning "your"; should be "er" in modern Swedish and "eder" (I think) if they wanted it to match "äro"), same thing with "våran" ("our"; "vår", "vår").

Sciera    Sun, 04/02/2018 - 11:30
Quote:

Yes... I've heard that poem (well, set to music) many times, but it wasn't until I translated that poem and did a bit of research about it that I realized that it is by some interpreted as being about a kind of death wish (by the way, the reason its author died so young (at an age of 32) was purely accidental). Still, it's rather romantic and sentimental, so in that respect it doesn't have much in common with these lyrics.

Sure, some gnostics are suicidal, and some suicidals may write texts that sound like gnosticism, but they are two different things of course. But who knows what the poem's author actually had in mind.

Loot    Sun, 04/02/2018 - 13:19

Yes, that's true. Actually, he has at least one other poem that is very bitter and disillusioned with life.