Leti, golubka-plennitsa (Лети, голубка-пленница) (Bulgarian translation)

Advertisements
Russian

Leti, golubka-plennitsa (Лети, голубка-пленница)

Лети, голубка-пленница,
Лети под облака,
Привольем вешним сменится
Неволя теремка.
 
В тенистый лес да в полюшко,
Любимица, лети.
Лети на волю-волюшку,
Счастливого пути!
 
Из терема высокого
К зелёному лужку,
Лети, подруга сокола,
К любимому дружку.
 
В дороге витязь встретится,
Он с перстнем на руке,
Скажи ему, что девица
Тоскует в теремке.
 
Поля у нас бескрайние,
Дремучие леса.
Знакомы птицам тайные
Пути по небесам.
 
Весна ручьями пенится,
Растаяли снега.
Летите, птахи-пленницы,
На вольные луга.
 
Submitted by Voldimeris on Sun, 20/08/2017 - 19:41
Last edited by Voldimeris on Tue, 22/08/2017 - 03:52
Submitter's comments:

Песня из кинофильма "Кащей Бессмертный" (1944)

Align paragraphs
Bulgarian translation

Лети, гълъбице-пленнице

Лети, гълъбице-пленнице,
Под облаците ти лети,
Просторът пролетен ще се смени
Плен е като крепостна кула.
 
В сенчестата гора, а и на полето (поленцето),
Любима, лети.
Лети волна на свобода,
На добър път!
 
От високата крепостна кула
Към зелената поляна,
Лети, приятелко на сокола,
Към другаря си любим.
 
По пътя ще се срещне рицар,
И има пръстен той на своята ръка,
Кажи му, че една девица
(Копнееща) в крепостната кула тъгува.
 
Полята ни безкрайни са,
Горите гъсти.
Познати на птиците са тайни
Пътища небесни.
 
Потоците през пролетта се пенят,
Снеговете се топят.
Летете, птици-пленници,
Над ливадите на свобода.
 
Submitted by Nadejda Silva on Wed, 25/04/2018 - 17:36
Added in reply to request by Voldimeris
Comments