Kötük (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

درخت

ای درخت سر بریده ی زیبا
چه کسی این داغ رو بر دل تو گذاشت
چه کسی به تو این خنجر رو زد
کی برای تو چاقو کشید؟
 
برگ های مثل ابریشمت
در کولاک و سرما تو رو رها کردن؟
شاخه های تنومندت
سوختن در اجاق ها؟
 
از رنج و درد روزگار قهر کردی
از پیری تو هم نگذشتند ظالم ها
افتادی، افتادی از بلندی ها
ای درخت سر بریده ی زیبا
 
ای درخت سر بریده ی زیبا
چه کسی این داغ رو بر دل تو گذاشت
چه کسی به تو این خنجر رو زد
کی برای تو چاقو کشید؟
 
زخم های تو ای درخت زیبا
سرببندند و التیام بیابند
از بلندی هم اگر افتاده باشی
باز هم سرت سلامت
 
در این دنیا نه تبر ها
و نه چاقو ها خاهند ماند
در این دنیا، نهایتا
بلندی ها خاهند ماند
 
ناله نکن و درد نکش ای درخت زیبا
نه تبرها و نه چاقو ها ماندگارند
غم نخور حتی اگه از بلندی ها افتادی
همان بلندی هایی که تو ازش افتادی ماندگارند
 
کولاک های این دنیا
برف و بارانش
قطار قطار #پرنده هایش
سنگ کسایی که سنگ میندازن
از بلندی که تو افتادی می گذرند
 
چشمای پر از امید خیره میشن
درخت های کوچک بزرگ میشن
بزرگ میشن و بالا میرن
از بلندی که تو افتادی
 
سلام من به تو باد
ای درخت سر بریده ی زیبا
فرزند من، فرزند تو باد
ای درخت سر بریده ی زیبا
 
ای درخت زیبا
زخم های تو بهبود پیدا کنند و خوب بشن
تو این دنیا نه تبر ها
و نه چاقو ها ماندنی اند
 
از بلندی هم که افتاده باشی
باز هم سرت سلامت
تو این دنیا، بلندی ها
بلندی هایی که تو ازش افتادی می مانند
 
#2857
 
Submitted by alirezamarshall on Tue, 12/06/2018 - 23:19
Added in reply to request by mahsa_parande
Author's comments:

#2857

Azerbaijani

Kötük

Comments
RadixIce    Wed, 13/06/2018 - 11:47

You had added this translation twice, so I unpublished the other one.