Alsof je vliegt (English translation)

Advertisements
Dutch

Alsof je vliegt

Wat was ze breekbaar, was ze broos
Toen je haar leerde kennen
Als een rozenblad zo zacht
Ze was wat wankel, en wat boos soms
Maar je kon het hebben
Dat was wat ik dacht
 
De tijd verstreek en zo het leek
Ging het haar steeds iets beter
Langzaam vond ze weer de kracht
Jouw liefde bleek de juiste kleur
En toen gebeurde
Wat ik niet meer had verwacht
 
Vanaf de grond
Hielp je haar bouwen
Tot ze alles zelf kon,
Totdat ze stond
Tot ze haar benen en haar vleugels
Eenmaal vond
 
Nou ik hoop dat ze geniet
Van al het moois dat ze nu ziet
En dat de wind haar vleugels eeuwig dragen zal
Want je gunt haar haar geluk
Ondanks jouw tranen van verdriet
Maar ik hoop dat ze zich wapent voor de val
 
Want weet je lief
Ze lijkt veel sterker nu dan jij
Maar schijn bedriegt
Ze ziet het niet
Want als je valt is het soms net alsof je vliegt
Het voelt alsof je vliegt
 
Wat was hij zorgzaam en charmant
Toen je hem leerde kennen
Wat een remedie voor de pijn
Je hield nog af, gebroken hart
Maar hij was niet te remmen
Te mooi om waar te zijn
 
Vanaf de start
Een zee van bloemen
Heeft hij aan je voetstuk staan
Maar toen hij je had
Net zo plots als dat hij kwam
Is hij gegaan
 
Nou ik hoop dat hij geniet
Van al dat moois dat hij daar ziet
En dat hij daar dan zijn geluk wel vinden zou
Want je wilt hem niet verzwaren
Met jouw tranen van verdriet
Maar ik hoop dat hij zich wapent voor de val
 
Want weet je lief
Hij lijkt veel hoger nu dan jij
Maar schijn bedriegt
Hij ziet het niet
Want als je valt is het soms net alsof je vliegt
'T Voelt alsof je vliegt
 
Dus denk nu niet mijn lief
Dat jij de zwakste bent
'T Is niet zo moeilijk om te gaan
Want als de storm opkomt
En iedereen gaat rennen
Blijven de sterkste bomen staan
En een hoofd in de wolken zegt nog niet
Dat iemand vliegen kan
Steeds weer de kortste weg
Maakt dat je sneller bent
Maar word je er wel wijzer van
 
Wat ben ik trots op jou
Als ik zie hoe sterk je bent
En je wordt er steeds maar sterker van
 
Submitted by Amalie Midtigård on Sat, 06/10/2018 - 18:10
Last edited by Ainoa on Sat, 06/10/2018 - 18:29
Align paragraphs
English translation

Like you're flying

She was so breakable, was so fragile
When you got to know her
Like a leaf of a rose, so soft
She was a bit shaky, and sometimes a bit angry
But you could handle it
That's what I thought
 
The time passed and it seems like that
It went better with her bit by bit
Slowly she found the power
Your love turned out to be the right colour
And then happened
What I'd never expected
 
From the ground
You helped her building
Till he could do everything herself
Until she stood
Till she her legs and wings
found
 
Well, I hope she enjoys
All the beauty she sees now
And that the wind will carry her wings forever
Because you grant her luck
Despite your tears of sorrow
But I hope that she arms her for the fall
 
Because you know, my love
She seems much stronger than you now
But appearances are deceiving
She doesn't see it
Because if you fall, sometimes it is like you are flying
It feels like you are flying
 
He was so caring and charming
When you got to know him
Such a remedy for the pain
You kept going, broken heart
But he was unstoppable
To nice to be true
 
From the start
A sea of flowers he has there at your pedestal
But when he got you
Just as fast as he came, he went
 
Well, I hope he enjoys
All the beauty he sees now
And that he then find his luck there
Because you don't want to weigh him down
Despite your tears of sorrow
But I hope that he arms him for the fall
 
Because you know, my love
He seems much higher than you now
But appearances are deceiving
She doesn't see it
Because if you fall, sometimes it is like you are flying
It feels like you are flying
 
So don't think, my love, that you are the weakest
It's not that difficult to leave
Because when the storm rises
And everybody starts running the strongest trees will keep standing
And a head in the clouds yet doesn't say that someone can fly
Again and again the shortest route
Makes you faster
But does it make you wiser
 
I'm so proud of you
When I see how strong you are
And you become stronger
 
Submitted by Em Zwem on Tue, 09/10/2018 - 17:27
Added in reply to request by Amalie Midtigård
Last edited by Em Zwem on Sat, 27/10/2018 - 08:51
Please help to translate "Alsof je vliegt"
Marco Borsato: Top 3
Idioms from "Alsof je vliegt"
See also
Comments
azucarinho    Sat, 20/10/2018 - 11:56

Like a leave of a rose, so soft => a rose petal (als dat hier wordt bedoeld) [en niet leave maar leaf!)