Disney Fandubs - Ϩāngō kǚ [Let it go] (Mervian)

Advertisements
Constructed Language

Ϩāngō kǚ [Let it go] (Mervian)

La kǚ ċilṫa la keċeꜿoā,
ṡeꜿǖ muki kerārā.
La kǖjǖtlǖn ṡāy konḉiū kvām,
Fi kārāgān lā dulukān.
 
La onhāg'jukun potna kǚmiṡra tākānāj.
Vālva zuēṡ iϩ fārk? Lāṫṅǖ mǖḡṅīg māy.
 
Nā lutnāṡtāṡt, nā ȱnnājmājṡt,
Fāꜿu kāṡt, ṡe biy nājāpāyǭ!
Tetnunk, ākrāṡt, ṡe rǖϩt āl jūz.
Hā ṅāḳā vānn!
 
Ϩāngō kǚ, lārexān!
Nā hāzānut tǖbnit māy.
Ϩāngō kǚ, lārexān!
Zitnu irō ṡe po'bunn lā dāṡt.
Nā ṡānnojǖṫ, lā zuēṡ mǖq indā puy.
Keru ṡiꜿe burgālj.
Huṡ la fuḡ ṡoϩa nā ċerkān hēn.
 
Vuxi, zuēṡ bȱzǖṅ tixhūti,
Ṡeꜿǖ ϩenon bǖnijāk ċȱgȱtlȱk.
Ṡe la ānnākā ṡoṡ mūlunkāṡ,
Māy nā kāgāltānn ṫunginān.
Naϩ lāϩā even zuēṡ hǖkċǖ deṡt!
Nō la gǖtǖ ṡe akrō mātne kāṡt?
Nā zēt tēbb terū, ϩīnā kloj tǖlt,
Qvī gūṡ!
 
Nemonāj, kākālǟr!
Nāċi mǖϩ qvī la ri ṡe ḝd.
Kākālǟr, nemonāj!
La kȱṅjuk ϩam kāϩkār.
Ziṫ ǖlnȱk ṡe ziṫ ϩātoni.
Keru ṡiꜿe burgālj.
 
La onhāg kǖzǖprek'ki fuϩ cār ṡeꜿǖn zūt.
 
La ṡpirim ṩuċlūr, ṡāykrǖϩtȱl puḳ keċek, vūlḡǖt māy.
 
Ṡe heḳē hȱjdurmāꜿ qvī āgnikājzūt.
 
La pāpol ālleyā,
La pǖṅϩa Vriādō!
 
Nemonāj, kākālǟr!
La hajnuṡi gīr nā bunātuṡt.
Kākālǟr, ϩāngō kǚ!
Lā derrō bunnik jūr.
Nȱzz ṡoṡ rǖm,
Ṡeꜿǖ puy fārk pēr.
Keru ṡiꜿe burgālj!
 
Huṡ la fuḡ ṡoϩa nā ċerkān hēn.
 
Submitted by Anna Elsa J.Anna Elsa J. on Fri, 18/01/2019 - 20:50
Thanks!thanked 1 time

 

Advertisements
Video
Comments
Anna Elsa J.Anna Elsa J.    Sat, 19/01/2019 - 08:14

Thanks for info, it's fixed now Teeth smile

Anna Elsa J.Anna Elsa J.    Sat, 19/01/2019 - 22:25

I guess one movie is not enough, because there'd be just one or two Confused smile