Həbib Şahbazov - Xiş migürüm əz tü

Advertisements
Other

Xiş migürüm əz tü

Bey çü əz mə dür bəgeştəni?
Tü bə canmə qəsd bəsəxtəni.
 
Naz miseyi bə mə tü əgər,
Xiş migürüm əz tü, ə duxtər.
 
Aşiqüm mə bə tü, ay güzəl,
Bə eşqtü nöüştüm şer-qəzəl.
 
Naz miseyi bə mə tü əgər,
Xiş migürüm əz tü, ə duxtər.
 
Çü şirinü türə gafeytü,
Sip-siyeyü qələm qaşeytü.
 
Naz miseyi bə mə tü əgər,
Xiş migürüm əz tü, ə duxtər.
 
Aşiqüm mə bə tü, ay güzəl,
Bə eşqtü nöüştüm şer-qəzəl.
 
Naz miseyi bə mə tü əgər,
Xiş migürüm əz tü, ə duxtər.
 
Submitted by 322395062 on Tue, 12/02/2019 - 02:04
Thanks!

 

Advertisements
Video
Translations of "Xiş migürüm əz tü"
Comments
Sciera    Tue, 12/02/2019 - 05:01

Could you please tell me which language it is?

Sciera    Tue, 12/02/2019 - 18:49

Thanks! We don't have a category for Tat yet. If you add some more texts in it, we can give it a category.