Mihran Tsarukyan - Հավատա (Havata)

Armenian/Romanization/Romanization 2/Fonipa/Transliteration
A A

Հավատա (Havata)

Հավատա, որ կյանքը հույս է
Հավատա, որ սերը ուժ է,
Որը մեզ կօգնի հասնենք իրար.
Թույլ տուր, որ ջնջեմ անցյալս
Թույլ տուր, որ դիպչեմ սրտիդ ես
Թեւլ տուր, որ ասեմ խոսքերը այս:
 
Կրկներգ
Հավատա, որ սերը իմ անկեղծ
Սպասում է քեզ ծնկի իջած
Հավատա, որ սերը իմ հոգու
Սպասում է քեզ ծնկի իջած
Հավատա, որ կյանքը քո դժվար
Ես կփոխեմ սիրո դիմաց:
 
Հավատա, որ կյանքը հույս է
Հավատա, որ սերը ուժ է,
Որը մեզ կօգնի հասնենք իրար.
Թույլ տուր, որ լինեմ կողքիդ ես
Թույլ տուր, որ հաղթեմ քեզ հետ ես
Կյանքի այս դպրոցն անվերջ դաժան:
 
Կրկներգ
Հավատա, որ սերը իմ անկեղծ
Սպասում է քեզ ծնկի իջած
Հավատա, որ կյանքը քո դժվար
Ես կփոխեմ սիրո դիմաց:
Հավատա, որ սերը իմ հոգու
Սպասում է քեզ ծնկի իջած
Հավատա, որ կյանքը քո դժվար
Ես կփոխեմ սիրո դիմաց:
 
Submitted by H3003H3003 on Sun, 15/05/2016 - 16:01
Last edited by swedensourswedensour on Tue, 16/04/2019 - 03:58
Thanks!thanked 1 time

 

Advertisements
Video
Translations of "Հավատա (Havata)"
Please help to translate "Հավատա (Havata)"
Comments
ScieraSciera    Fri, 13/05/2016 - 19:31

This song I also have moved to the existing artist page.