Advertisements

كلكلي (Persian translation)

كلكلي

قدرك ربي لقلبي
عشق يوم الله قسم
يزرعك بين أمنياتي
وأغنياتي وكلكلي
 
« أي أحبك »
حب لا ينقص ولا يقبل لمم
وإن وصفتك وصف
وصفي فيك وصف الأوشلي
 
اعرفي إنك لا رقيتي
ترتقين أعلى القمم
وإن نزلتي يا عيوني
في عيوني تنزلي
 
وازهميني يا عساي
فدى مواطي من زهم
أنحني لك بالزنابق
والحديث المخملي
 
« عشت حرا وسأبقى ، ذاك أمرا قد حتم
بديار تجعل التبر ترابا أسفل
لسنا ممن يرتضي في العيش ذلا أو عدم
قد جبلنا نعشق العز وخوض الجلجل
 
بلحاظ تقذف الموت شرارا وحمم
وسيوف مرهفات ورماح ذبل
شاء ربي إن ربي ذو جلال وكرم
أن يساق المجد طوعا بعد عهد أمحل »
 
هذا أنا كلي لكلك
لا كلالة ولا ندم
من بداية قصتي كإنسان
حتى تسدلي
 
شفت فيك الخير
والخير المعظم والأعم
ما بخلتي حيث مثلك
ما يشح ويبخلي
 
قبل أسمي وأتسمى
وأتهجى وأنفطم
وقبل أحامي وأتحامى
وأتعلم وأمتلي
 
وقبل قال وقيل وقلت
« وقبل كان وكيف وكم »
وإنتي مني وإنتي فيني
وإنتي ستري اللي علي
 
« عشت حرا وسأبقى ، ذاك أمرا قد حتم
بديار تجعل التبر ترابا أسفل
لسنا ممن يرتضي في العيش ذلا أو عدم
قد جبلنا نعشق العز وخوض الجلجل
 
بلحاظ تقذف الموت شرارا وحمم
وسيوف مرهفات ورماح ذبل
شاء ربي إن ربي ذو جلال وكرم
أن يساق المجد طوعا بعد عهد أمحل »
 
أنا طرق من البياض
المحض والرقم الأهم
وأنا علمي علم أبوي
وعلم جدي الأولي
 
ما ركبني الكبر لكن
أنا ابن عمه لزم
حيث ربي بالمكارم
والمغانم مكملي
 
علم غانم قد بنيته
صيت له نبض واسم
بي من الأجمل كثير
ويبقى اسمي أجملي
 
كيف ما يلحق كلامي
غرور وأشعر بالعظم
وأتحاشى لا مشيت
أطي البسيطة بأرجلي
 
« عشت حرا وسأبقى ، ذاك أمرا قد حتم
بديار تجعل التبر ترابا أسفل
لسنا ممن يرتضي في العيش ذلا أو عدم
قد جبلنا نعشق العز وخوض الجلجل
 
بلحاظ تقذف الموت شرارا وحمم
وسيوف مرهفات ورماح ذبل
شاء ربي إن ربي ذو جلال وكرم
أن يساق المجد طوعا بعد عهد أمحل »
 
والله الله قد خلقني
غير عن كل الأمم
فارس كويتي وشاني
شان قدري معتلي
 
كل شي يعود أصله
وأنا أعود لك نعم
مثلما المصقول يرجع
لأرجع للصيقلي
 
قدرك ربي لقلبي
عشق يوم الله قسم
يزرعك بين أمنياتي
وأغنياتي وكلكلي
 
أي أحبك
حب لا ينقص ولا يقبل لمم
وإن وصفتك وصف
وصفي فيك وصف الأوشلي
 
« عشت حرا وسأبقى ، ذاك أمرا قد حتم
بديار تجعل التبر ترابا أسفل
لسنا ممن يرتضي في العيش ذلا أو عدم
قد جبلنا نعشق العز وخوض الجلجل
 
بلحاظ تقذف الموت شرارا وحمم
وسيوف مرهفات ورماح ذبل
شاء ربي إن ربي ذو جلال وكرم
أن يساق المجد طوعا بعد عهد أمحل »
 
Submitted by Readwriting BonnetReadwriting Bonnet on Thu, 19/11/2020 - 10:24
Persian translationPersian
Align paragraphs

تو خالی گردنم

پروردگارم تو را برايم مقرر کرده ، که برای قلب من باشی
عشقی که روزافزون است و قسم که
او تو را در میان آرزوهایم کاشت
ترانه هایی که می خوانم و توخالی گردنم
 
"آره ، دوستت دارم"
عشقی که نه کاسته می شود و نه دچار حتی کوچکترین خطا شود
و اگر بخواهم به هر طریقی وصفت کنم
توصیف من با یک جریان آب در کنار کوه قیاس گردد
 
بدان که اوجی نداری زیراکه خود
دربالاترین اوجی
و وقتی برمی گردی ، ای چشمهای من
در چشمانم است که می آیی و مینشینی
 
ای همه ی من، ای وای
هموطنان من با خون خود جان فدا میکنند
با نیلوفرها در برابر تو تعظیم می کنم
و صحبت های مخملی درباره ات
 
"من زندگی ام را آزاد و آزاد گذرانده ام ومیگذرانم ، این امر حتمی است
در سرزمینی که غبار را میزداید
ما مانند کسانی نیستیم که به زندگی تحقیرآمیز یا باطل رضایت دهیم
در طبیعت ماست که عاشق عزت و شورهستیم
 
در حالی که گوشه چشمان ما به عنوان جرقه و گدازه به مرگ شلیک می کنند
و با شمشیر بریده شده و نیزه هوازده شده است
الهی که خداوند صاحب جلال و کرم
این شکوه را با اراده خود پس از یک دوره خشکسالی نصیب ما گرداند
 
در اینجا هستم ، همه وجودم برایت
بی هیچ پشیمانی
از همان ابتدای داستان من به عنوان یک نفر
و تا زمانی که پرده کشیده شود
 
در تو شاهد خوش شانسی بوده ام
خیر بسیار و والا
هرگز آن نبودی که بخل ورزی ، حتی جایی که
خسیس می گشتم و بخیل میشدم
 
حتی قبل از اینکه بتوانم چیزها را نام ببرم و حتی قبل از اینکه متمایز شوم
حتی قبل از اینکه بتوانم کلمات را هجی کنم و حتی قبل از اینکه از شیر گرفته شوم
و حتی قبل از قدرت گرفتن و حتی قبل از نیرومندی
و حتی قبل از اینکه چیزی یاد بگیرم و حتی قبل از اینکه آرزو کنم
 
و حتی قبل از شنیده های این و آن
"و حتی قبل از بود ونبود و كيف و كم / چند و چون ،"
در تمام مدت بخشی از من بودی ، و در اعماق من
و تو پوششم بودی
 
"من زندگی ام را آزاد و آزاد گذرانده ام و خواهم گذراند ، این امر حتمی است
در سرزمینی که غبار را میزداید
ما مانند کسانی نیستیم که به زندگی تحقیرآمیز یا باطل رضایت دهیم
در طبیعت ماست که عاشق عزت و شورهستیم
 
در حالی که گوشه چشمان ما به عنوان جرقه و گدازه به مرگ شلیک می کنند
و با شمشیر بریده شده و نیزه هوازده شده است
اراده پروردگار من چنین است پروردگار متعال و رحمان
این شکوه باید با اراده خود پس از یک دوره خشکسالی از آن ما باشد "
 
من یک شهاب محض هستم
روشن و ارزشمندترین
دانش من از پدرم است
دانش اولیه پدربزرگ من
 
با این حال استکبار مرا از خود بیرون نبرد
بر من الزامی ست
جایی که پروردگار با سخاوت
و غنیمت مکمل من است
 
پرچم غانم را که بنا نهادم
او به نبض و نامش مشهور است
بسیار زیباتر است
نام من کاملترین است
 
چگونه سخنانم جاری ست
من غرور و احساس خوبی دارم
من از راه رفتن خودداری می کنم
پای خود را جمع می کنم
 
"من آزاد زندگی کردم و خواهم ماند ، این اتفاقی است که افتاده است
در دیاری که گرد و غبار را میزداید
ما حاضر نیستیم در ذلت و کمبود زندگی کنیم
در طبیعت ماست که عاشق عزت و شورهستیم
 
جرقه های مرگ و گدازه را جرقه می زند
و شمشیرها و نیزه های باریک پژمرده شدند
انشاالله پروردگار با عظمت و بخشنده
این شکوه و جلال داوطلبانه پس از سلطنت هدایت کند
 
به خداوند قسم که مرا آفریده است
متمایز از همه ملت ها
فارس کویتی و شانم
شان سرنوشتم والاست
 
همه چیز ریشه ای دارد
و من به شما برمی گردم آری
درست همانطور که جنس صیقلی شده
نیاز به صیقل دارد
 
پروردگارم تو را برايم مقرر کرده ، که برای قلب من باشی
عشقی که روزافزون است و قسم که
او تو را در میان آرزوهایم کاشت
ترانه هایی که می خوانم ، و توخالی گردنم
 
"آره ، دوستت دارم"
عشقی که نه کاسته می شود و نه دچار حتی کوچکترین خطا شود
و اگر بخواهم به هر طریقی وصفت کنم
توصیف من با یک جریان آب در کنار کوه قیاس گردد
 
"من زندگی ام را آزاد و آزاد گذرانده ام و باید هم باشم ، این امر حتمی است
در سرزمینی که غبار را میزداید
ما همانند کسانی نیستیم که به زندگی تحقیرآمیز یا باطل رضایت دهیم
در طبیعت ماست که عاشق عزت و شورهستیم
 
در حالی که گوشه چشمان ما به عنوان جرقه و گدازه به مرگ شلیک می کنند
و با شمشیر بریده شده و نیزه هوازده شده است
اراده پروردگار من چنین است پروردگار متعال و رحمان
این شکوه باید با اراده خود پس از یک دوره خشکسالی از آن ما باشد "
 
Thanks!
thanked 9 times
Submitted by art_mhz2003art_mhz2003 on Tue, 24/11/2020 - 23:15
Author's comments:

Heart   how lovely song & melody

❣️ Morning of your eyes
is so lovely music ...
That has melody of thousands of lovely in itself...

صبح چشمانت
موسیقی دل انگیزی است
که ملودی هزاران عاشقی را
....در خود دارد

Advertisements
Comments
wisigothwisigoth    Tue, 24/11/2020 - 23:33

😯😯😲🤭🤗😸👍

wisigothwisigoth    Tue, 24/11/2020 - 23:43

😍🥳😻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

MJ-Q8MJ-Q8    Wed, 25/11/2020 - 02:56

🤩🤩🤩😍😍👏🏽👏🏽👏🏽👍🏾👍🏾👍🏾

art_mhz2003art_mhz2003    Wed, 25/11/2020 - 20:52

😍 Heart i love this song,really more than beautiful...

Read about music throughout history