Advertisements

Salut les amoureux (Persian translation)

Persian translationPersian
A A

سلام عاشق ها

صبح ها می گذرند و مثل هم هستند
وقتی عشق در روزمرگی جای می گیرد
ما برای زندگی با هم ساخته نشده بودیم
همیشه فقط دوست داشتن کافی نیست
خنده دار است، دیروز، حوصله ی ما از هم سر میرفت
و سخت بود که بتوانیم کلماتی
برای صحبت کردن درباره ی هوای بد پیدا کنیم
و الان که باید برویم
صدهزار چیز برای گفتن داریم
که نمی شود در قلب نگهشان داشت
در اینچنین فرصت کوتاهی
 
ما همدیگر را دوست داشتیم
همانگونه که همدیگر را ترک می کنیم
به همین سادگی بدون فکر کردن به فردا
برای فردایی که همیشه کمی بیش از حد زود فرا می رسد
برای خداحافظی هایی که گاهی وقتها کمی بیش از حد خوب اتفاق می افتد
 
ما کاری که باید بکنیم را انجام می دهیم، وظیفه ی خود را انجام می دهیم
به هم نگاه می کنیم، می خندیم، کمی خودنمایی می کنیم
ما همیشه چیزهایی را فراموش می کنیم
آسان نیست که به هم بگوییم خداحافظ
و ما این رو می دانستیم که دیر یا زود
شاید فردا یا حتی امشب
قرار است که به هم بگوییم همه چیز از دست نرفته
از این رمان ناتمام، قرار است که یک داستان شاه پریان درست کنیم
اما سن و سالی را گذرانده ایم که دیگر آن داستان را باور نداریم
 
ما همدیگر را دوست داشتیم
همانگونه که همدیگر را ترک می کنیم
به همین سادگی بدون فکر کردن به فردا
برای فردایی که همیشه کمی بیش از حد زود فرا می رسد
برای خداحافظی هایی که گاهی وقتها کمی بیش از حد خوب می گذرند
 
رومئو، ژولیت و بقیه همگی
در کتاب های قدیمیتان در آرامش بخوابید
یک داستان ساده مثل داستان ما
از آنهاییست که هرگز آن را نخواهیم نوشت
بیا کم کم برویم دیگر باید رفت
باید خاطراتمان را اینجا رها کرد
اگر تو بخواهی با هم از پله ها پایین می رویم
و وقتی که او ما را ببیند که می گذریم
صاحب کافه
هنوز قرار است به ما بگوید:
"سلام عاشق ها"
 
ما همدیگر را دوست داشتیم
همانگونه که همدیگر را ترک می کنیم
به همین سادگی بدون فکر کردن به فردا
برای فردایی که همیشه کمی بیش از حد زود فرا می رسد
برای خداحافظی هایی که گاهی وقتها کمی بیش از حد خوب می گذرند
 
Thanks!
thanked 5 times
Submitted by Sonia SSonia S on Mon, 28/12/2020 - 21:47
Last edited by Sonia SSonia S on Fri, 12/03/2021 - 13:17
FrenchFrench

Salut les amoureux

Comments
arc-en-cielarc-en-ciel    Thu, 25/02/2021 - 18:36

ممنون از ترجمه‌ی عالی و زیبا🌹😊🙏👌 فقط یه نکته کوچیک
( se passer) به معنی اتفاق افتادن هست
برای خداحافظی هایی که گاهی وقتها کمی بیش از حد خوب می گذرند —> برای خداحافظی‌هایی که گاهی وقتها کمی بیش ازحد راحت اتفاق می‌افتند

Sonia SSonia S    Fri, 12/03/2021 - 13:16

خیلی متشکرم که بهم یاد دادید :*

Read about music throughout history