Please help to translate "Mărul lui Adam"

Romanian
A A

Mărul lui Adam

Sculaț', sculaț', boieri mari,
Câ nu-i vremea di dornitu,
Da-i vremea d-împodoghitu
Cu podoabi di arjintu.
 
Câ Dumneadzău di la-nceaputu
Tătâ lumea o facutu.
Da' L-o facut șî pi Hristosu,
Pi Adam tari frumosu.
 
Dumneadzău li-o jiuruitu
Loc în Rai di viațuitu,
Num-un măru o proptitu
Sâ ramâi niclintitu.
 
Da' șărpili așel hicleanu
S-o suit în sus pi ram.
Șărpili măru' o luat
Șî lu' Eva i l-o datu.
 
Eva măru' l-o luat
Șî lu' Adam i l-o datu.
Adam numa' o mușcatu,
Dumneadzău l-o șî-ntreabatu:
 
Adami, di și ai mâncat?
Doamni, Eva ni l-o datu.
Adami, ești păcătosu.
Tu vei merji pi pământ
Șî vei sta cu oameni-n rând.
 
Da' tu, șărpi afurisît,
Sâ ti târâi pi pamântu.
Șărpi când te-a dure' capu'
Eși la drum șî cautâ-ț' leacu'.
 
Struțîșor de busâiocu,
La mulț' ani șî mult norocu!
 
English

 

Login or register to post translation
Comments
CalusarulCalusarul    Wed, 12/05/2021 - 07:01

It's Romanian. Suzana Popescu e moldoveancă, am păstrat... inflexiunile graiului.