Advertisements

Lana Shavlohova - Цама Цума [Цæмæ Цума] (Tsama Tsuma)

Ossetic
A A

Цама Цума [Цæмæ Цума]

Цæмæ фæууй царди уотæ, кедæр хонис дæ дуйне,
Æнæ уомæй еунæг бон дæр, фæццæрæн дæуæн нæййе
Ду нæ хуссис æхсæвæй-бонмæ, хуссæг дæбæл нæ цæфсуй,
Е ба дæ цума зонгæ дæр нæ кодта, ма нæ кæнуй.
 
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ рауадæй-
Уотæ уарзун куд æнгъузуй,
Зæрдæ сабур ку цардæй!
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ уарзис мæн?
Нæ римæхсун, еци уарзтæй
Ракалдта мæ уод тæмæн!
 
Кафгæй, заргæй, игъæлдзæгæй мæ цард рæсугъдæй хæссун
Фал дæ арæх æримисун, ци дæбæл æй римæхсун!
Дæ рæзти цæугæй, мæ зæрдæ уæлдай хъалдæр ку фæууй,
Фал дæ цума нæ фæййинуй, æхе уотæ искæнуй!
 
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ рауадæй-
Уотæ уарзун куд æнгъузуй,
Зæрдæ сабур ку цардæй?!!
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ уарзис мæн?
Нæ римæхсун, еци уарзтæй
Ракалдта мæ уод тæмæн!
 
Рæсугъд кизгæн æ гъудитæ, налат лæхъуæн басайдта,
Ма талинги рæсугъд кизги, сау нимæти батухта.
Бахудтон мæ зæрди лухтæ, феронх дæн мæ рагон маст,
Исеу æнцæ ддуæ уоди, æнæнгъæлти ма æваст.
 
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ рауадæй-
Уотæ уарзун куд æнгъузуй,
Зæрдæ сабур ку цардæй?!!
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ уарзис мæн?
Нæ римæхсун, еци уарзтæй
Ракалдта мæ уод тæмæн!
 
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ рауадæй-
Уотæ уарзун куд æнгъузуй,
Зæрдæ сабур ку цардæй?!!
Цæмæ цума, цæмæ цума,
Цæмæ уотæ уарзис мæн?
Нæ римæхсун, еци уарзтæй
Ракалдта мæ уод тæмæн!
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by Byushu VenusByushu Venus on Fri, 26/03/2021 - 15:34

 

Comments
droomweversdroomwevers    Sat, 15/05/2021 - 08:57

I think the language is Ossetian.
Ossetic is an Iranian language.

Read about music throughout history