Advertisements

Hr. Oluf (English translation)

Danish
Danish
A A

Hr. Oluf

Hr. Oluf rider så vide
at til sit bryllup at byde.
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
Og da han kom ud i lunden så grøn,
en elverdans går så let og skøn.
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
Den elverdronning rækker hånden frem:
"Kom Oluf, Oluf! Træd dansen med mig",
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"Jeg ikke kan og jeg ikke må,
i morgen skal mit bryllup stå."
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"Hr Oluf, Oluf! Træd dansen med mig,
Brynjer og sværd vil jeg give dig".
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"Behold du selv de brynjer og sværd".
"Jeg rider til min fæstemø kær".
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"Og vil du ikke blive hos mig
sot og sygdom skal følge dig!"
Så slog hun ham i hans hjerte god
så slaget gjaldt i hans hjerterod.
 
Så satte hun ham på ganger grå
"Og rid du hjem til din fæstemø kær"
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
Og da han kom til borgerled,
Da randte der blod fra saddel ned
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"De skænkede mjød og de skænkede vin,
Hvor er Hr. Oluf brudgommen min?"
Mens dansen den går så let gennem lunden.
 
"Din fæstemand han gæster ej
Han haver været i ellekvindeleg
Mens dansen den går så let gennem lunden".
 
Submitted by LHLLHL on Sat, 29/05/2021 - 19:04
Last edited by IceyIcey on Sun, 19/09/2021 - 09:30
Submitter's comments:

Jeg er dansker og har oplevet mange, der har efterspurgt denne sangtekst fra den gamle skjaldesang.
I'm Danish and have often been in touch with people who've been looking for this lyrics.

English translationEnglish
Align paragraphs

Sir Oluf

Sir Oluf rides from afar
To take part to his wedding
As the dance moves so swiftly across the woods
 
And when he reached the green woods
The elves were dancing so swiftly and beautifully
As the dance moves so swiftly across the woods
 
The queen of elves reaches out to him:
"Come, Sir Oluf, Oluf! Come dance with me"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"I cannot and I must not,
Tomorrow I'll have to get married"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"Sir Oluf, Oluf! Come dance with me,
I'll give you mails and swords"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"Behold with your own eyes these mails and swords"
"I'm riding to my beloved betrothed"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"If you don't stay here with me
Blight and plagues will haunt you!"
Then she hit him in his good heart
And that blow rooted deep into his heart
 
Then she sat him down on his gray steed
"Now go to your beloved betrothed"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
And then he reached the gates of the town
As blood ran down his saddle
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"We toasted with mead and we toasted with wine,
But where is my bridegroom Sir Oluf?"
As the dance moves so swiftly across the woods
 
"Your betrothed won't be coming
He took part in the game of the Elf Queen
As the dance moves so swiftly across the woods"
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by IceyIcey on Sat, 18/09/2021 - 11:01
Last edited by IceyIcey on Mon, 11/10/2021 - 20:01
Translations of "Hr. Oluf"
English Icey
Comments
rock n roll in bedrock n roll in bed    Sat, 18/09/2021 - 11:28

I love this song. Thanks a bunch. But it's spelled Sir nor Ser.

IceyIcey    Sat, 18/09/2021 - 11:30

You're very much right, thx!

Read about music throughout history