Κουτσουράκι (Koutsouráki) lyrics

Proofreading requested
A A

Κουτσουράκι

Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
 
Θα 'μουν ένα κουτσουράκι
Τόσο δα μικρούτσικο
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Κουτσουράκι
 
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
 
Θα 'μουν ένα αστεράκι
Δίχως να 'χει ουρανό
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Αστεράκι
 
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
 
Θα 'μουνα μία σταγόνα
Μέσα στον ωκεανό
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Μια σταγόνα
 
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
 
Θα 'μουν ένα κουτσουράκι
Τόσο δα μικρούτσικο
Τι θα ήμουν αν θα σ' έχανα
αν θα σ' έχανα, αν θα σ' έχανα
Κουτσουράκι
 
Thanks!
Submitted by Flora LamaFlora Lama on Tue, 06/07/2021 - 20:08
Last edited by Flora LamaFlora Lama on Tue, 19/10/2021 - 21:50
The submitter of the song requested proofreading.
It means that the lyrics may not be accurate.
If you are proficient in the language of the song, you are welcome to leave your comments.

 

Translations of "Κουτσουράκι ..."
Idioms from "Κουτσουράκι"
Comments
MickGMickG    Tue, 19/10/2021 - 21:24

The lines:

Θα 'μουν μια σταγόνα
Στον ωκεανό

don't really fit the tune written thus. In the video, I hear:

Θα 'μουνα μία σταγόνα
Μέσα στον ωκεανό

For the rest, the lyrics seem right to me.

Flora LamaFlora Lama    Tue, 19/10/2021 - 21:49

Yes, you have right. I've noticed that too. My mistake.
Thank you

MickGMickG    Wed, 20/10/2021 - 13:57

I just noticed that you didn't include the part from 3:17 to the end of the video:

Αν θα σ' έχανα,
Τι θα ήμουν; Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Τι θα ήμουν; Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Τι θα ήμουν; Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Κουτσουράκι.
Αν θα σ' έχανα,
Τι θα ήμουν; Κουτσουράκι.

Also, I think they're always singing θα 'μουνα ένα, the -α and the έ- merging to form a pseudo-diphthong.

Read about music throughout history