وينك (Waynak) (Persian translation)

Persian translationPersian
A A

کجایی

کجایی کجایی
چه کار میکنی ؛ بگو هنوز
به من فکر میکنی
نگاه چشمانت هنوز به من نجوا میکنه
بمون بمون
کجایی کجایی
 
کجاست اون نگاهت کجاست حالا
ممکنه با دیگری باشه
فکر میکنی با دیگری مرا فراموش خواهی کرد
در حالیکه در پشت نگاهت آن همه رویا را با من پنهان در چشمانت میبینم
هر زمان که گذشته به سراغم می آید
قلبم میگوید کاش کمی طولانی تر بود
و این آخرین باره که درخواست میکنم
بیاور عطر اولین عشقمان را
تو هنوز حواست بهم هست میدانم
کجایی کجایی
 
آیا این "تعلیق بین ما " زیبا بود
بده همه چی؟ حس میکنم کمی اذیت شدی
نه اصلا همه چی خوبه
 
هرزمان برمیگردم مثل دختر کوچکی
از اینروزا میگریزم
قلبم میگه پرواز کن
شونه تو میگیرم و میخوابم روی شونه ات
فکر میکنی دوباره به هم برمیگردیم
که باهم به خنده سپری کنیم
یا خنده به تلخی میگراید
قلبم میگرید
قلبم میگرید
میگرید ... میگرید
 
چه کار میکنی ؛
بگو هنوز حواست بهم هست
کجایی ... کجایی
چه کار میکنی
بگو هنوز حواست بهم هست
نگاه چشمانت هنوز به من میگه
بمان بمان
کجایی کجایی
 
کجاست اون نگاهت کجاست حالا
ممکنه با دیگری باشه
فکر میکنی با دیگری مرا فراموش خواهی کرد
در حالیکه در پشت نگاهت آن همه رویا را با من پنهان در چشمانت میبینم
هر زمان که گذشته به سراغم می آید
قلبم میگوید کاش کمی طولانی تر بود
و این آخرین باره که درخواست میکنم
بیار عطر اولین عشقمان را
تو هنوز حواست بهم هست میدانم
کجایی کجایی
 
کجایی
 
Thanks!
thanked 13 times
Submitted by art_mhz2003art_mhz2003 on Sun, 30/06/2019 - 05:26
Last edited by art_mhz2003art_mhz2003 on Sun, 20/09/2020 - 16:52
Author's comments:

some songs have heart ...

& another beautiful song ...

https://lyricstranslate.com/en/yeshou-%DC%9D%DC%B6%DC%AB%DC%BD%DC%98%DC%...

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

وينك (Waynak)

Translations of "وينك (Waynak)"
Persian art_mhz2003
5
Please help to translate "وينك"
Comments
MJ-Q8MJ-Q8    Fri, 26/11/2021 - 18:52
5

🌟🌟🌟🌟🌟

MJ-Q8MJ-Q8    Fri, 26/11/2021 - 18:53

🌹🍂🌺🌹 Heart 🌹🍂🌺🌹

 

art_mhz2003art_mhz2003    Fri, 26/11/2021 - 22:35

Thanks a lot ...🌹🌹🌹🌹🌹🍃

MJ-Q8MJ-Q8    Sat, 27/11/2021 - 06:13

My pleasure!

I was touched by the singer's voice and feeling, it's really a wonderful and beautiful song, and this is the first time I got to know her.

This beautiful feeling and this type of song was present in the eighties and nineties of the twentieth century, this song inspired me and made me remember a song similar to it to a singer with an amazing feeling, I am now working on transcribing its lyrics and transliteration as well as translating it into English.

Your choice of songs has always amazed me and makes me add more and more beautiful songs that are still stuck in my memory.

Thousand thanks for your translations & beautiful songs selections.

Read about music throughout history