აშამ მახვშის (asham makhvshis) lyrics

A A

აშამ მახვშის

დიდება ი ლადეღ ნაჯვდის,
იერვაიდ ოგვსყე ხოჩა ლირდე,
უტკვინ ქვეყნიშ მშაი მარას
მიჟ აგვწედვნე პილდაშ პილდე.
 
ქვეყანაიჟი იერვაიდ ხალხიშ
ნაერთგვილი იესდე გვითე,
იესვაი ლოჟრიდ იესვაი ლალატდ,
იერვაი მახალს მასარდ გვითე.
 
ხალხი ერთგვილ ხალხს ახიდე,
ლეთ ი ლადეღ მეკვბად არი,
გაუმარჯოს ჟიუკვიშა,
ხალხი ბელად მახვში სტალინს!
 
Thanks!
thanked 4 times
Submitted by ZKPY_47ZKPY_47 on Sat, 05/09/2020 - 20:14
Last edited by ZKPY_47ZKPY_47 on Mon, 29/11/2021 - 01:13
Submitter's comments:

The song is in Georgian and Svan.

 

Collections with "აშამ მახვშის"
Please help to translate "აშამ მახვშის"
Comments
子弹∞盒子炮子弹∞盒子炮    Sat, 27/11/2021 - 05:23

This song was written in Georgian and Swan. The two languages are not interoperable at all.

ZKPY_47ZKPY_47    Sun, 28/11/2021 - 03:07

Sorry, I can't correct the language, because Svan language is not listed on this site.

Torpedo23Torpedo23    Sun, 28/11/2021 - 03:44

If the language is Svan, not Georgian, you have the option of selecting "other" for language and indicating that the language used is "Svan." If the lyrics are a mix of Svan and Georgian, you can select "Georgian" and "other" as languages and explain which stanza used which language in the "comments" section under the lyrics.

Read about music throughout history