Roumania Roumania (רומייניע, רומייניע) lyrics

Yiddish
Yiddish
A A

Roumania Roumania (רומייניע, רומייניע)

אך, רומייניע, רומייניע, רומייניע
געווען א מאל א לאנד א זיסע, א שיינע
אך, רומייניע, רומייניע, רומייניע
געווען א מאל א לאנד א זיסע א פיינע
 
דארט צו וויינען איז א פערגעניגן
וואס דאס הארץ גלוסט דארט קענסטו קריגן
א מאמאליגעלע, א פאסטראמעלע, א קארנאצעלע
און א גלייזעלע וויין, אהא
 
איי, אין רומייניע איז דאך גיט
פון קיין דאגות ווייסט מען ניט
וויין טרינקט מען איבעראל
מ’פארבייסט מיט קאשטאוואל
 
היי, דיגאדי דאם
...
 
איי, אין רומייניע איז דאך גיט
פון קיין זארגען ווייסט מען ניט
וויין טרינקט מען שפעט ס’מעג זיין שפעט
מען פארבייסט א קאסטראוועט
 
היי, דיגאדי דאם
 
אוי געוואלד איך ווער מעשיגע
איך ליב נאר ברינזע, מאמאליגע
איך טאנץ און פריי זיך ביז דער סטעליע
ווען איך עס א פאטלאזשעלע
 
דזינג מא, טיי יידלדי טאם
 
איי ס’איז א מחיה, בעסער קען ניט זיין
איי א פארגעניגן איז נאר ראמייניש וויין
 
די ראמיינער טרינקען וויין
און עסן מאמאליגע
ווער עס קישט זיין אייגן ווייב
אה, יענער איז מעשיגע
 
זעץ! דזינג מא, טיי יידל די טאם
 
‘יקום פורקן מן שמיא’
שטייט און קושט די קעכענע, חיה
אנגעטאן אין אלטע שקראבעס
מאכט א קוגל לכבוד שבת
 
זעץ! טיי טי דידל די טאם
 
איז משה חיים אנגעקומען
דאס בעסטע חלק צוגענומען
משה חיים, ברוך שמואל
כאפט א קיצל אין דער שטיל
 
זעץ! דזינג מא, טיי יידל די טאם
 
און דאס מיידל נעבעך בלאזט זיך
און זי וויל ניט, נאר זי לאזט זיך
טשו!
 
גוט צו קושן איז א מויד
ווען זי איז אלט זעכצן
ווען מען קישט אן אלטן מויד
הייבט זי אן צו קרעכצן
 
זעץ! טיי יידל די טאם
 
איי ס’איז א מחיה, בעסער קען ניט זיין
איי א פארגעניגן איז נאר ראמייניש וויין
 
Thanks!
Submitted by zanzarazanzara on Sat, 04/01/2014 - 20:11
Last edited by zanzarazanzara on Tue, 07/12/2021 - 21:42
Submitter's comments:

lyrics & music: Aaron Lebedeff

I'm sorry, that I poste there this text, after Calisarul posted an other version of Mike Burstyn...But this one is much longer. If it were only a repetition, I'll cancel this.

 

Translations of "Roumania Roumania ..."
Aaron Lebedeff: Top 3
Please help to translate "Roumania Roumania ..."
Comments
CalusarulCalusarul    Tue, 14/01/2014 - 12:47

No need to remove a cover if it's well known or better known than the original. I sometimes discover cover versions before original ones.

zanzarazanzara    Tue, 14/01/2014 - 13:05

It seems to bee not so difficult to understand, if someone knows german...perhaps I'll try to translate it to german...and than into polish language. I see there russian words too - it's no problem, but if you see here, in this text, rumanian words, I would like to ask you to tell me about it...Thank you in advance, Calusarul Regular smile F.e. kashtaval? Lumanesti, bucharesti, filanesti, lumanesti, bucharesti, lumanesti ?

CalusarulCalusarul    Tue, 14/01/2014 - 19:18

I will, but I'm tired now. I'll get back tomorrow.

(Reminder for myself: wikipedia, German, Yddish paradox)

CalusarulCalusarul    Wed, 15/01/2014 - 17:57

I could no longer find the German-Yiddish paradox on wikipedia. It was something like "Yiddish is a Germanic language written with Hebrew letters. Someone who speaks Hebrew could read Yiddish too, but wouldn't understand it. And someone who speaks German, but no Yiddish and who heard the previous person read that text... could understand it, but could not write it back into Yiddish (with Hebrew letters). I don't know if I got it right, but it's pretty funny to me.

CalusarulCalusarul    Wed, 15/01/2014 - 18:31

* mameligele = (standard Romanian) mămăliga (plural mămăligi, with article mămăligile) = (English) polenta
* pastromile = pastramă = (English) pastrami
* karnatsele = (standard Romanian) cârnat (plural cârnați, ț = tz / ts)
They are Romanian dishes (although found in other cultures, of course, but we like them more than other dishes and eat them very often.)
* kashtaval = (standard Romanian) cașcaval = (English) yellow/old cheese. This is considered as better than white cheese. The yellow one is traditionally made in mountainous areas and yellow in lower lands, it's a bit more expensive than the white one and is considered a bit "exquisite".
The corn flour (mălai) used to make "mămăliga" and the "cașcaval" also mean "money" in slang, so I don't know if there is such a connotation here.
* kastravet = (standard Romanian) castravete = (English) cucumber

Ay digge digge dam = Hai dighi dighi dighi dam - that's sometimes heard in songs, it's some kind of imitation of the sound of musical instruments.

Oy poyim vestri trey mashlini, = Foaie verde trei măsline (Green leaf three olives)
Ashum bidar lekhmutchini, = Aș iubi, dar n-am pe cine (I would like to love someone, but I don't have anyone)
Ekhley gutsi, ekhley gutsi = Ești drăguță, ești drăguță (You're a pretty girl, you're a pretty girl)
Tey yu beste makh-ma-chev = Te iubesc de mă sfârșesc (I love you so much that I feel I'm dying)

* brinze marmalige - "brinze" is "cheese". A word phrase containing these two words is met in both some Romanian and Gypsy songs or something like "mămăli- cu brâ- cu la-" (polenta with cheese and milk, some stuff we eat, but it is pronounced without the ending letters. It should be "mămăligă cu brâză cu lapte". It probably means nothing in particular as a whole.

I'll be having a break now and continue afterwards. This song seems to use Romanian song motifs and transforming the lyrics into something funnier than they really are. I'll have to listen more times to identify what the original words might have been.

CalusarulCalusarul    Wed, 15/01/2014 - 18:34

Forgot to say that "cârnat / cârnați" means "sausage / sausages". I'll get back later on. Let me know if you spot something interesting or no very clear.

zanzarazanzara    Wed, 15/01/2014 - 19:39

Thanks a lot, Florin! I've had no idea, that there are so many rumanian words and that you'll make a such detailled analysis of the text, coppled with culture history:)) Some words I know from my family house: mamaliga (with milk and cheese, of course ;)), kaszkawal as yellow cheese, bryndza & so on too...

CalusarulCalusarul    Sat, 25/01/2014 - 12:41

There might be some more Romanian songs, I'm not sure. I'll let you know if I find new ones, but this is all I have for now:
pat-lo-zhe-le = pătlăgele = pickled green tomatoes
Zim ma! = (probably) Zi-i, mă! (to the instrumentist) = Go on, continue !
I think "Lumanesti" is actually "Românești" = Romanian.
bucharesti = București = Bucharest, the capital city of Romania
I don't know what "filanesti" is.

OgingerOOgingerO    Tue, 30/11/2021 - 15:51

Hi! this is transliteration not Yiddish - can this be added in Yiddish and this copy moved to transliteration?

zanzarazanzara    Tue, 07/12/2021 - 21:04

Okay, I can add this version for transliteration, but will anyone add Yiddish text here to keep the text of the comments? When you delete the text from here, everything will disappear, and the comments contain important notes on the content of the song, I do not want them to be deleted.

zanzarazanzara    Tue, 07/12/2021 - 21:41
OgingerO wrote:

Hi! this is transliteration not Yiddish - can this be added in Yiddish and this copy moved to transliteration?

I changed it - I pasted the Yiddish text here, tried to add transliteration, but I'm afraid that it completely misses the point and made no sense - the translators to English, Polish and German may not be able to agree on their translation with this text. And now how do I connect their translations to transliteration ??
Besides, I don't see an option to add transliteration here now - has this option been removed?

Read about music throughout history