Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Czatyrdah (English translation)

 • Artist: Adam Mickiewicz (Adam Bernard Mickiewicz)
 • Song: Czatyrdah Album: Sonety krymskie
  3 translations
  English
  +2 more
  , Russian #1, #2
 • Translations: English
  +2 more
  , Russian #1, #2
Proofreading requested
Polish
Polish
A A

Czatyrdah

MIRZA.
 Drżąc muślemin, całuje stopy twej opoki,
Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdahu!
O minarecie świata! o gór padyszachu!
Ty nad skały poziomu uciekłszy w obłoki,
 
 Siedzisz sobie pod bramą niebios jak wysoki
Gabryel, pilnujący edeńskiego gmachu;
Ciemny las twoim płaszczem, a jańczary strachu
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki.
 
 Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia,
Czy szarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy,
Czatyrdahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy.
 
 Między światem i niebem, jak drogman stworzenia,
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy,
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia.
 
Submitted by Алексей ЧиванковАлексей Чиванков on 2022-09-21
English translationEnglish (poetic)
Align paragraphs

Chatyr-Dag

MIRZA.
Trembling, the Muslim kisses the feet of your base,
Oh, mast of the Crimean ship, mighty Chatyr-Dag!
Oh, minaret of the world! Oh, mountains' padishah!
You, who above the rocks' level, into the clouds raise,
 
Sitting now next to heavens' gates like a high
Gabriel, watching over Eden’s building;
The dark forest – your mantle, and janissaries of fright
Your turban of clouds do embroider streams of lightning.
 
For us whether the sun burns, or the fog casts shadow,
Whether locust crops destroys, or infidel burns homes,
Chatyr-Dag, you’re always deaf, motionless.
 
Between the world and the heavens, like a dragoman of creation,
Sweeping under the feet grounds, people, thunders,
You listen only to what God says to what he creates.
 
Thanks!
thanked 1 time
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Submitted by IsraelWuIsraelWu on 2022-11-24
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
Read about music throughout history