Anna German - Czeremcha (Russian translation)

Polish

Czeremcha

Kto z was już widział krzewy czeremchy
Jak wrysowane w wiosenny błękit
Drobne jak skrzydła motyla listki
W lesie nad Gopłem, nad brzegiem Wisły
Drobne jak skrzydła motyla listki
W lesie nad Gopłem, nad brzegiem Wisły.
 
A jakże pachną wiatry czeremchą
Gdy lekkim tchnienie nad nami przemkną
Kręci się w głowie, kołuje w głowie
Od tej zawiei tej czeremchowej
Od tej zawiei tej czeremchowej.
 
Jak gdyby śniegiem ją obsypała,
Kapryśna wiosna od kwiatów biała
Chodźmy na spacer w jary, parowy
Tam gdzie się krzewi gaj czeremchowy
Tam gdzie się krzewi gaj czeremchowy.
 
Dotkniemy dłonią kwiatów śnieżystych
W lesie nad Gopłem, nad brzegiem Wisły
Od kwiatów z liści na tych czeremchach
Popłynie cicha kwietna piosenka
Od kwiatów z liści na tych czeremchach
Popłynie cicha kwietna piosenka.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sat, 08/08/2015 - 11:37
Align paragraphs
Russian translation

Черёмуха

Кто из вас уже видел черемухи кусты
Как растут весной синие
Маленькие, как крылья бабочки листья
В лесу на Гопло, на берегах Вислы
Маленькие, как крылья бабочки листья
В лесу на Гопло, на берегах Вислы.
 
А как же пахнут ветры черемухой
Когда легкий вздох над нами проскальзывает
Крутится в голове, кружится в голове
От этой метели этой черемухи
От этой метели этой черемухи.
 
Как будто снегом ее обсыпала,
Капризная весна с цветами белая
Пошли на прогулку в яры, паровые
Там, где кустарниковая роща черемухи
Там, где кустарниковая роща черемухи.
 
Мы касаемся руками цветов снежных
В лесу на Гопло, на берегах Вислы
От цветов с листьями на тех черёмухах
Потечёт тихая апрельская песня
От цветов с листьями на тех черёмухах
Потечёт тихая апрельская песня.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 08/03/2017 - 20:35
Added in reply to request by АнастасияМальцева
Last edited by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 20:58
Comments